Bạn vàng của Lú - Dân Làm Báo

Bạn vàng của Lú

Bạn đọc Danlambao - Oái ăm là bài báo được đăng tải bởi An Ninh Thủ Đô - nơi mà chủ tịch con hoang Nguyễn Đức Chung vừa tuyên bố "Thế lực thù địch đang chia rẽ tình hữu nghị VN - Trung Quốc!"

Vậy ta phải theo chân của Chung mà "khẳng định" rằng: thủ phạm ở Hoàng Sa đã nhận 300000 hồ tệ của thế lực thù địch để xua đuổi ngư dân Việt Nam và chia rẽ tình hữu nghị Việt-Tàu!

Thủ đô thì rất an ninh vì kẻ thù chỉ toàn là công dân Việt Nam yêu nước. Còn Hoàng Sa, vùng chủ quyền của Việt Nam, thì ngư dân lâm vào hoàn cảnh bị xua đuổi, cướp bóc, đánh chìm tàu, tấn công, bắt cóc, giết hại. Đó là "nhờ" bạn 16 cục vàng và 3 cái khu đặc biệt tốt của hảo hán nô Nguyễn Phú Trọng.


Chưa nói đến chuyện Tàu cộng vào 3 khu 99 năm. Bây giờ người dân tiếp tục đứng lên phản đối Tàu cộng đã vào chiếm cứ vùng biển Hoàng Sa và xua đuổi ngư dân Việt Nam thì có còn là "rõ ràng sự thật đã bị xuyên tạc, lòng yêu nước bị lợi dụng, kích động để chống đối"

Chắc chắc là còn vì nó đã còn, đang còn, và sẽ còn. 

Vì Nguyễn Phú Trọng là một hảo hán nô và phải đặt lòng yêu nước cho đúng chỗ: yêu nước Tàu. 

21.06.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo