Vè đặc khu - Dân Làm Báo

Vè đặc khuTrỏ đứa tham ngu. 
Đọc vè đặc khu. 
Mắng lũ tứ trụ: 
Trải thảm nâng ku 
Đội bô nuốt xú...


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo