Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Dân Làm Báo

Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như QuỳnhNhóm Viet Toon và thân hữu trân trọng gởi đến Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lời cảm ơn, mến phục tinh thần đấu tranh của chị và qua đó cũng bày tỏ quyết tâm luôn đồng hành cùng chị và những người đấu tranh bảo vệ non sông, bảo vệ quyền làm người.


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo