TGP Sài Gòn không tham dự hội nghị tuyên truyền giới thiệu nghị định 92 - Dân Làm Báo

TGP Sài Gòn không tham dự hội nghị tuyên truyền giới thiệu nghị định 92

Conglyvahoabinh.org - Tòa Tổng Giám mục TPHCM đã nhận được thư mời đề ngày 24/12/2012 của Quý ban mời tham dự Hội Nghị tuyên truyền giới thiệu Nghị định số 92/2012/NĐ – CP.

Tòa Tổng Giám Mục Hồ Chí Minh xin không cử đại biểu tham dự Hội nghị nêu trên vì những lý do sau:

Tòa Tổng Giám mục TPHCM
         Số: I.83.2013.002

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3.1.2013

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ

(Kính nhờ Ban Tôn giáo TPHCM chuyển)

Trích yếu: v/v không gửi đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền giới thiệu

NĐ 92/2012/NĐ – CP tại TPHCM ngày 4/01/2013.

Thưa Quý ban,

Tòa Tổng Giám mục TPHCM đã nhận được thư mời đề ngày 24/12/2012 của Quý ban mời tham dự Hội Nghị tuyên truyền giới thiệu Nghị định số 92/2012/NĐ – CP.

Tòa Tổng Giám Mục Hồ Chí Minh xin không cử đại biểu tham dự Hội nghị nêu trên vì những lý do sau:

1. Ngày 25/12 hằng năm là ngày đại lể mừng Thiên Chúa Giáng Sinh, do đó những ngày trước và sau ngày 25/12 Tòa Tổng Giám Mục cũng như những thành viên phụ trách các Dòng tu nam nữ, các Linh mục Hạt trưởng và trưởng các Ban mục vụ trong Giáo phận dành hết thì giờ và công sức cho đại lễ này.

Từ nhiều năm nay, các ngày 24, 25 và 26/12 Văn phòng Tòa Tổng Giám Mục TPHCM không làm việc để tập trung vào những việc mục vụ khác, mà theo nội dung thư mời chúng tôi lại phải gửi danh sách đại biểu tham dự đến Quý ban trước ngày 27/12/2012.

2. Theo nội dung thư mời tham dự Hội nghị tuyện truyền giới thiệu Nghị định số 92/2012/NĐ – CP, Tòa tổng Giám mục xét thấy không cần thiết cử đại biểu tham dự đơn giản là từ khi NĐ số 92/2012/NĐ – CP được ban hành ngày 08/11/2012, Tòa Tổng Giám mục TPHCM đã nhiều lần tổ chức cho các Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân tìm hiểu, trao đổi và phân tích Nghị định số 92/2012/NĐ – CP, cũng như thời gian trước đây Tòa Tổng Giáo mục TPHCM cũng đã gửi đến Quý ban bản góp ý chi tiết về dự thảo Nghị định này.

Trân trọng.

Linh Mục Tổng Đại Diện 

GB Huỳnh Công MinhBình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo