Mừng ngày 8 tháng 3 - Dân Làm Báo

Mừng ngày 8 tháng 3

Mừng ngày 8 tháng 3,
Đàn ông theo đàn bà,
Cùng xuống đường cứu nước,
Như Trưng Vương hai bà.

Ngày mùng 8 tháng 3,
Côn an của đảng ta,
Ai biểu tình cũng đánh,
Đánh luôn cả đàn bà.

Ngày mùng 8 tháng 3,
Đảng bắt cả đàn bà,
Dám biểu tình đối kháng,
Bỏ tù chẳng có tha.

Ngày mùng 8 tháng 3,
Nhà tù nhỏ vừa ra,
Về ngay nhà tù lớn,
Ngồi suốt đời chẳng ra.

Ngày mùng 8 tháng 3,
Đảng đuổi dân cướp nhà,
Kiện thưa thì bị đánh,
Cả trẻ con, đàn bà.

Ngày mùng 8 tháng 3,
Cuốc hội của đảng ta,
Thị Ngân làm chủ tịt,
Dân biểu ngủ gật gà.

Ngày mùng 8 tháng 3,
Dân Việt biết đảng ta,
Với giặc thì hèn nhát,
Chỉ đàn áp dân nhà.

Ngày mùng 8 tháng 3,
Dọc bờ biển nước ta,
Cá chết đầy mặt nước,
Đại hoạ Formosa.

Mừng ngày 8 tháng 3,
Anh, chi, em, chúng ta,
Đòi Nhân Quyền, Dân Chủ,
Đòi Hoàng Sa, Trường Sa.

Mừng ngày 8 tháng 3,
Toàn dân Việt gần xa,
Xé nát lá cờ đỏ,
Đập sao vàng nát ra.

Mừng ngày 8 tháng 3,
Toàn dân cùng hoan ca,
Khi dẹp tan cộng sản,
Dân an vui thái hoà.

8/3/2017


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo