Hồ bả chó - Dân Làm Báo

Hồ bả chó

Cả đất nước nằm trong tay bọn Vẹm
Chúng tung hoành xem quần chúng chẳng ra chi
Khẩu hiệu Việt phụ đề thêm tiếng Hán(g)
Đất nước mình đi chàng hảng 2 chân

Một chân bước một chân lùi quỳ gối
Để tỏ lòng thành kính nghĩa răng môi
Tàu hay Việt cũng chỉ là ngôn ngữ
Tập quen dần khỏi bỡ ngỡ về sau

Mày với tao sao du dương bằng ngộ nị
Tập nói đi lưỡi sẽ dẽo như Tàu
Văn hóa Ba Đình thấp lè tè dưới Hán(g)
Nên văn hóa Tàu mới trôi nổi như phân

Đừng thắc mắc sau đêm dài lịch sử
Nhìn quanh mình ai cũng tết đuôi sam
Học tiếng Việt phải qua Tàu đăng ký
Thạo tiếng Tàu mới được bổ làm quan

Đừng hốt hoảng theo đuôi Tàu mất nước
Làm chư hầu không phải dễ đâu nha!
Phải phấn đấu, phải trung thành tuyệt đối
Mới có tên Hồ bả chó lưu truyền.

8/2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo