Đồng hành cùng nỗi gian nan của Mẹ Nấm - Dân Làm Báo

Đồng hành cùng nỗi gian nan của Mẹ Nấm

Hôm nay, em cũng sẽ tuyệt thực bắt đầu từ 8h tối 18.08 đến 8h tối 19.08 để tiếp tục đồng hành với chị trong nhà tù. 

Nguyễn Hoàng Vi - 18.08.2018. Ngày sinh nhật lần thứ 39 của blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cũng là ngày thứ 12 chị tuyệt thực trong tù để phản đối chế độ khắc nghiệt của nhà tù dành cho chị như một sự trả thù. 

Em không thể thay chị nếm trải những mất mát và đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trong lúc này.

Còn nhớ ngày trước, để vận động tự do cho các tù nhân lương tâm và nhân quyền cho Việt Nam, chị đã đôi lần tuyệt thực.

Mấy hôm trước, con gái tinh thần chị Trịnh Kim Tiến khi nghe tin chị tuyệt thực, nó cũng tuyệt thực.

Hôm qua, có một bạn trẻ Thao Thanh Bui, chị chưa gặp bao giờ, vì mến mộ tinh thần đấu tranh của chị cũng đã tuyệt thực 24h để ủng hộ chị. 

Hôm nay, em cũng sẽ tuyệt thực bắt đầu từ 8h tối 18.08 đến 8h tối 19.08 để tiếp tục đồng hành với chị trong nhà tù. 

Em tin chắc rằng cho đến khi nhà cầm quyền ngưng ngược đãi và chị ngưng tuyệt thực, mới hết người tuyên bố tuyệt thực để ủng hộ tinh thần chị. 

18.07.2018
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo