Công an làm đảo chánh? - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Công an làm đảo chánh?

< A >
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Lâu nay người ta chỉ nghe chỉ thấy “công an chỉ biết còn đảng còn mình”, nhưng nay chính Công an đang có hành vi chống lại đảng bằng một loại khí giái mềm: “Phiếu tố giác tội phạm”.

Người dân Việt vừa hồ hởi phấn khởi với hai phúc trùng lai là Hiến Pháp 2013 được gần 100% đại biểu quốc hội đảng cử dân bù tái khẳng định quyền tự do ngôn luận gấp vạn lần bọn Tư bản giãy chết, và Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng nhất quyết phen này “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”. 

Hiến Pháp do Quốc Hội thông qua và Thông điệp Thủ tướng đọc, tuy phát xuất từ hai ngành Lập Pháp và Hành Pháp, đều do một lò mà chui ra: đảng. Lý do? Viết mãi cũng nhàm, nhưng phải dẫn ra đây chứng cứ, kẻo lại bị mang tiếng “sủa lấy được rồi bị nện cho một cui, bỏ chạy mất tiêu” như các “đồng chí” Dư luận viên: Hiến Pháp nước CHXHCNCC không phải là “bộ luật cao nhất nước” như người ta rêu rao tại các nước Tư bản bóc lột với nền Dân chủ trá hình, song trên đầu Hiến Pháp nước CHXHCNCC còn có “Cương lĩnh đảng CS”; còn làm Thủ tướng cuả quốc gia ưu việt này là do “gần suốt cả cuộc đời theo đảng, tôi không có chạy, không có xin, không có thoái thác từ chối nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước phân công” [*]. Như vậy thì rõ ràng, hành vi trái ngược với những gì HP ghi và TT nói đều là chống lại đảng.


Công an Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh vừa đến từng nhà dân phát “Phiếu Tố giác Tội phạm” trong đó ghi hai “tội” hàng đầu là “Kích động, nói xấu chế độ” và “vận động khiếu kiện tập thể”. Rành rành trên giấy trắng mực đen, công an đã tự động biến:

1/ “Quyền tự do ngôn luận” (Điều 25/HP) thành tội “Kích động, nói xấu chế độ”;

2/ “Quyền khiếu nại, tố cáo” (Điều 30/HP) thành tội “vận động khiếu kiện tập thể”.

Không như hồi đất nước còn đầy bóng quân thù, ra đường gặp Mỹ vô nhà gặp... Ngụy, vị chi chưa được giải phóng, đồng bào ta bị kìm kẹp cực kỳ dã man nhưng bọn Công An, Cảnh Sát làm việc rất cẩu thả, quen cái lối ngồi mát ăn bát vàng nên nếu có phát cho dân cái “phiếu” yêu cầu làm cái gì thì chúng phát ra cho có, dân thực hiện hay không chúng chẳng cần biết. Trái lại ngày nay trong đất nước hoàn toàn độc lập, tự do dân chủ, các ồng chí Công An ta vì “chỉ biết còn đảng còn mình”, đã đi đến tận nhà phát “Phiếu Tố giác Tội phạm” là không có chuyện dân muốn làm gì thì làm hoặc làm hay không tuỳ ý... mà phải đâu ra đó.

“Phiếu Tố giác tội phạm” phát ra, đến hẹn phải nạp. Ông bà chủ phải báo cáo cho đầy tớ mình đã bắt được mấy tên tội phạm dám đòi làm những chuyện mà HP ghi là “quyền”... Không có cũng phải kiếm cho có, không thì khổ với Tổ dân phố, CA khu vực... Thế là các ông bà chủ phải phải rình mò nhau để “trả bài” cho đầy tớ.

Nói chuyện rình mò nhau, Cu Tèo nhớ lại ngày xưa còn bé trong thời kỳ đấu tố mà rung mình... Nhưng thôi, cố quên đi chuyện cũ. Nhưng mà giật mình, sao nay người ta lại bắt dân quay trở về cái “thời kỳ quá độ” từng làm bác Hồ khóc lóc mếu máo khiến bọn phản động bôi bác bêu rếu rằng, bác giả đò khóc vì sau đó bác lại vẫn để tiếp tục đấu tố. Có người nói bác Hồ rất thương đồng bào; bác không muốn vậy nhưng vì ông nội Xít Mao bắt làm. Hu hu!!! Cha già dân tộc cũng đâu bằng hai cha nội Nga Tàu. 

Trở lại “Phiếu Tố Giác Tội Phạm”. Thiên hạ xì xầm: sỡ dĩ CA tung ra “Phiếu Tố Giác Tội Phạm”, làm trái với “quyền” được HP công nhận , ngược lại quyết tâm “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”của Thủ tướng nhấn mạnh trong Thông điệp đầu năm, phải chăng là CA đang trang bị cho toàn dân loại khí giái mềm hiện đại để chuẩn bị đảo chính đảng, phản bội lời thề nguyền “CA chỉ biết có đảng”, “Còn đảng còn mình”?

Hay là CA đang bắt đầu “đưa vào hiện thực” quyết tâm “đổi mới thể chế” của chính phủ mà Ba Ếch đã vận dụng hết quai hàm đển nhấn mạnh trong Thông điệp đầu năm 2014?________________________________________

* Ghi chú: (Trả lời của TT. Nguyễn Tấn Dũng khi bị ĐBQH Dương Trung Quốc hỏi “văn hoá từ chức”, 14/11/2012).
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.