Ký sinh trùng lề đảng - Dân Làm Báo

Ký sinh trùng lề đảng

Người Quan Sát (Danlambao) - Việc các bút nô lề đảng sống ký sinh vào người khác không phải do thành phần phản động nào xuyên tạc mà chính do Trương Minh Tuấn, đầu sỏ của bộ 4T thú nhận.

Theo Trương Minh Tuấn thì vấn đề nổi cộm nhất là "không ít" các văn phòng đại diện tại các địa phương là "các phóng viên viết bài “tô hồng” hoặc “bôi đen” doanh nghiệp" để tìm cách tuyên truyền thương mại láo khoét hoặc áp lực các doanh nghiệp phải đăng quảng cáo.

Cũng theo tay bộ trưởng guồng máy tuyên truyền của đảng thì "những tin bài “tô hồng”, “bôi đen”, những tin tức giật gân, sai sự thật hoặc nửa sự thật, và cả những lời đồn đều có thể được biến thành tin tức chính thống xuất bản trên báo in hoặc báo điện tử." (1)

Vậy thì không ai khác, chính kẻ cầm đầu báo lề đảng thú nhận nhiều tin tức gọi là "chính thống" là tin tức "ống cống". 

Về phẩm chất của đội ngũ phóng viên con cháu của "nhà báo" Hồ Chí Minh, Trương Minh Tuấn nói rằng các văn phòng đại diện báo lề đảng đã dùng các phóng viên "vừa thiếu năng lực vừa thiếu phẩm chất đạo đức". Bên cạnh các "phóng viên chuyên nghiệp" thì các cơ quan báo chí của đảng còn cấp giấy giới thiệu cho các "cộng tác viên". Những kẻ này, theo ông Tuấn, được cấp thẻ phóng viên tương tự như thẻ nhà báo để vừa làm nhiệm vụ đưa tin vừa khai thác quảng cáo, liên kết với nhau, tự cho họ là thứ “quyền lực thứ tư”, nhũng nhiễu địa phương, doanh nghiệp, 

Trong khi đó lại có một lũ ký sinh trùng khác của đảng, đang ngự tại tờ Nhân Dân, tự xưng là Cơ quan TƯ của đảng cộng sản, là tiếng nói của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam thì đang gào cổ “bôi đen”, đăng “những tin tức giật gân, sai sự thật hoặc nửa sự thật, và cả những lời đồn đều có thể được biến thành tin tức chính thống xuất bản trên báo in hoặc báo điện tử..." theo kiểu Trương Nhân Tuấn tự tố.

Đám bút nô sống theo truyền thống ký sinh trùng của Trương Minh Tuấn lại lôi nhân dân ra, tấn công một số người như Lê Nguyễn Hương Trà, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Dũng Vova... là đã tung "tin vịt", gây nhiễu loạn thông tin trong xã hội... (2)

Không cần phải phân tích những gì mà các bút nô tiếm danh Nhân Dân viết, chỉ cần nghe trên đầu sỏ của chúng "thành thật khai báo" về chúng thì đã đủ.

09.03.2017________________________________


-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo