Những công dân đánh bạc

Biếm họa Kuốc Kuốc (Danlambao)
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum