Bỏ đảng hay bảng đỏ - Dân Làm Báo

Bỏ đảng hay bảng đỏ

Trời sinh Trọng Lú đầu bò
Lại sinh thêm gã đầu lừa Tương Lai
2 thằng đầu bạc bất tài
Đang làm trò khỉ nhập vai diễn tuồng


Tử lộ tên của con đường
Xã Hội Chủ Nghĩa bất lương độc tài
Bò , lừa giờ lại rẽ hai
Một thằng húc tới, một thằng tháo lui

Tương Lai bỏ đảng thụt lùi
Chui hang Pắt Bó , sợ mình thế cô
Mượn oai râu lão cáo Hồ
Ôm đảng Lao Động tung hô láo lừa

Trọng Lú đâu phải tay vừa
Lù đù diện mạo nhưng thừa khả năng
Cứ xem vụ Trịnh Xuân Thanh
Coi chừng $ồng chí Tương Lai qui hàng

Bè lũ đảng Vẹm Hán(g) gian
Hậu trường bôi mặt sẵn sàng đá nhau
Hoan hô cái ghế chư hầu
Thằng nào cao thủ được Tàu ban khen
Cục xương Tập thưởng đi kèm
Việt Nam toàn tập tắt đèn… "the end"

9/9/2017

Babui
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo