Công đoàn độc lập - Người bảo vệ quyền lợi của giới cần lao - Dân Làm Báo

Công đoàn độc lập - Người bảo vệ quyền lợi của giới cần laoAnh Đoàn Huy Chương - Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành 

Trần Quang Thành (Danlambao) - 4 tháng đầu năm nay, hàng trăm cuộc đinh công của giới lao động đã nổ ra đòi cải thiện điều kiện làm việc, vấn đề lương thưởng và an sinh xã hội.

Các cuộc đình công đó có phần góp sức của các công đoàn độc lập. Trong khi đó công đoàn do giới cầm quyền cộng sản dựng nên chỉ là những con rối bảo vệ quyền lợi cho giới chủ. 

Anh Đoàn Huy Chương, Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định chỉ có “Công đoàn độc lập - Người bảo vệ quyền lợi của giới cần lao”. 

Nội dung như clip ở trên, mời qui vị cùng nghe. Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo