Trường tồn - Dân Làm Báo

Trường tồn

Hermine Huynh (Danlambao) - Không phải đến ngay hôm nay Việt Nam mới mất vào tay tàu cộng. Xin thưa: "Nước Việt Nam đã dưới sự cai trị của tàu cộng hơn 40 năm qua dưới hình thức của Việt cộng. Nếu chờ đến ngày hôm nay chúng ta mới thức tỉnh thì đã quá muộn."

Từ lúc đầu tiên chính Hồ Chí Minh đã rập khuôn chính sách dã man của Mao Trạch Đông với người dân Miền Bắc. Lời của Lê Duẩn nói: "Chúng ta đánh giặc là đánh cho Tàu, cho Nga". Từ 43 năm qua, bạo quyền cộng sản Việt Nam, những người kế vị chỉ tiếp tục thi hành chính sách như người anh đồng chí đã sắp đặt với dân tộc Việt Nam. 

Dự án đặc khu, ba trọng điểm của Việt Nam: Vân Đồn, Bắc vận Phong và Phú Quốc; giữa bạo quyền cộng sản Việt Nam và Tập Cận Bình đã bàn tính từ năm 2013. 

Ngày hôm nay, CSVN đưa tin ra để hợp thức hóa với nhân dân Việt Nam mà thôi. 

Để nói đến âm mưu của CSVN thì rất ư là... vô lường. Trong nhiều, nhiều năm qua rất nhiều đồng hương, anh chị em báo chí mượn ngòi bút để phơi bày những gì gọi là bất nhân, hèn hạ, tàn ác, tham nhũng, tham ô của cán bộ CSVN. Nhưng vấn đề của chúng ta ngày hôm nay là: làm cách nào để cứu hơn 90 triệu người Việt Nam khỏi ách nô lệ của tàu cộng và nước Việt Nam được trường tồn? 

Tôi thường viết: "lòng dân, ý trời". Thời điểm 90 triệu người Việt Nam thức tỉnh, dám vùng lên để đối mặt với bọn bạo quyền cộng sản. Mặc dù, bọn tà quyền Nguyễn Phú Trọng vẫn còn mạnh tay đàn áp người dân. Nhưng, bè lũ Nguyễn Phú Trọng đang rất sợ. Hắn sợ tứ bề vì: 

- Người dân đã không còn tin tưởng gì với nhà cầm quyền, đảng. 

- Đồng bào hải ngoại cũng đã đồng lòng với người dân trong nước để dẹp bọn bán nước qua những ngày biểu tình vừa qua. 

- Những nhà lãnh đạo các tôn giáo đã ra mặt và đồng lòng kêu gọi giáo dân của họ chống lại bạo quyền cộng sản. 

- Lời nói của tập đoàn cai trị CSVN không còn giá trị gì trước quốc tế, nhất là qua sự bắt bớ nhiều nhà đấu tranh bất đồng chính kiến trong nước; và vụ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm). 

- Phần lớn cán bộ cũng đang tháo chạy sau khi đã đầy túi. 

- Con đường Nguyễn Phú Trọng đang tính: chỉ cậy vào đàng anh tàu cộng nếu chế độ sụp đổ. 

Nhưng, điều mà Nguyễn Phú Trọng đã quên là: tội gì cũng có thế tha thứ được, nhưng tội BÁN NƯỚC, ngay cả chết, chôn rồi, nhân dân vẫn luôn nhắc đến, điển hình Lê Chiêu Thống, bao thế kỷ đã qua, nhưng trang sử vẫn ghi nhớ tên tội đồ của dân tộc. Và, Nguyễn Phú Trọng đã quên là từ cổ chí kim, với cộng sản tất cả chỉ công cụ, Hồ Chí Minh cũng là một công cụ cho Mao Trạch Đông, và ngày hôm nay Nguyễn Phú Trọng (Lú) cũng là công cụ cho Tập Cận Bình. Khi sắc lệnh của đảng thi hành xong, Nguyễn Phú Trọng sẽ vào sọt rác. Ngay cả cha mẹ còn đem ra đấu tố, hãy nhớ lại điều này! Ngay cả người dân cũng chỉ là công cụ cho bạo quyền, nếu cần giết, họ sẽ giết. Con người cộng sản thật sự không có tình người. Điều này tôi thiết nghĩ ngay cả nhiều cán bộ cũng điều biết. Cho nên, 43 năm qua, chính những người cán bộ cao cấp khi có cơ hội, họ sẽ tìm cách để tránh xa guồng máy cộng sản. 

Người Tây phương nói đúng: "người dốt thường hành xử ác". Kiểm lại xem, từ Hồ Chí Minh cho đến ngày hôm nay, có được mấy người trong bộ máy chính quyền cộng sản là người Trí Thức, Tri Thức và đạo đức thực sự. 

Vả chăng, nếu có thì cũng đã bị Hồ Chí Minh triệt hạ ngay từ lúc đầu, với Hồ Chí Minh: "trí thức không bằng cục phân". Chính hắn đã bán đứng cụ Phan Bội Châu chỉ một tờ giấy bạc Đông Dương thời đó, và Trần Đức Thảo cũng đã bị hắn đày đọa cho đến gần chết, cuối cùng Trần Đức Thảo được một vài người bạn ở Pháp giúp đễ qua lại Pháp và chết ở Pháp. Nhưng trước khi chết ông đã viết, sự thật về con người Hồ Chí Minh. 

Thưa các bạn, xưa kia, truyền thông bị khép kín, nên Hồ Chí Minh và bè lũ bán nước đã mị được dân. Ngày hôm nay, chính sách mị dân không còn giá trị, vì thế giới ngày hôm nay thông tin được lan rộng, đi rất nhanh. Sự thật về cộng sản nói chung và Hồ Chí Minh nói riêng đã được phơi bày. Đâu là giả, đâu là thật! Trở lại tình thế hiện thời, nếu có người nào tỏ ra xót xa trước tình thế của đất nước, ngay cả là tướng lãnh cao cấp của quân đội Việt Nam cũng sẽ bị tên Nguyễn Phú Trọng thanh trừng. Rất nhiều tướng lãnh quân đội Việt Nam họ rất căm phẫn, nuốt nhục trước trận chiến Gạc Ma năm 1988 dưới lệnh cấm nỗ súng của tên phản quốc Lê Dức Anh để bao nhiêu người lính vô tội hy sinh vì muốn giữ lấy tổ quốc. 

Vậy, điều thiết yếu của toàn dân Việt Nam ngày hôm nay là đừng sợ hãi.

Tôi thiết nghĩ rằng trong quân đội hiện thời vẫn luôn có những vị tướng lãnh yêu nước thật sự. Mặc dù trước rất nhiều áp lực nhưng họ luôn sẵn sàng đứng về với chánh nghĩa, với dân tộc Việt Nam của chúng ta. 

Sức mạnh của nhân dân là thiết yếu. Hãy mạnh dạn đập tan chế độ bán nước để dân tộc Việt Nam được trường tồn. 

19.07.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo