Quy trình "đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến" Luật đặc khu của Nguyễn Xuân Phúc - Dân Làm Báo

Quy trình "đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến" Luật đặc khu của Nguyễn Xuân Phúc

Tư nghèo (Danlambao) - Một số người đã "hoan nghênh" chỉ đạo, lời hứa hẹn sẽ "đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến" về Luật Đặc Khu. Sau đây là quy trình toàn dân đi theo đảng tiến về 3 khu của thủ tướng:

1. Mở hết công suất loa rè của đảng để chụp mũ mọi ông già, bà lão, trung niên, thiếu phụ, nam thanh, nữ tú cùng mấy đứa phản động nhi đồng đã phản đối dự luật 3 khu là thành phần phản động, nhận tiền của thế lực thù địch để chống Khu III Tàu. Bước này là bước "chụp trước bắt sau". 

2. Chọn 1 thành phần đối tượng, 1 địa bàn và thực hiện chiến dịch 3 hết: bắt hết, nhốt hết và bỏ tù hết. Đó là địa bàn Phan Rí. Bước này là bước "trước khi nghe ý kiến phải dập mọi ý kiến". 

3. Giao tận tay người dân, ép nhận, ép đồng ý, ép ký "Tài liệu Tuyên truyền Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế Đặc khu". Đây là bước "đặt khu III Tàu vào miệng dân Việt". 

4. Ra lệnh sư đoàn quân "nguyên", các lão thành kắt mạng mến sổ lương hưu yêu quá khứ bị lừa viết bài, phát biểu, trả lời phỏng vấn ủng hộ 3 khu, hoan nghênh chủ trương lớn của bộ cá tra. Đây là bước "xây dựng lời dân ý đảng".

5. Toàn bộ lãnh đạo, từ chủ tịch đại khu VN là Nguyễn Phú Trọng đến chủ tịch các tiểu khu thân hành xuống từng khu để "đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến" các phát biểu bỏ sẵn trong túi quần của các quân "nguyên", các lão thành kắt mạng mến sổ lương hưu yêu quá khứ bị lừa. Đây là bước "đảng ta thật sự lắng nghe - đứa nào phản đối là cho vào lò".

6. Thủ tướng đại khu tuyên bố việc góp ý kiến của toàn đảng, toàn dân và đồng ý 100% với dự luật 3 khu là một thể hiện dân chủ trên mọi dân chủ. Đây là bước "ý đảng lòng dân quy về một mối".

7. Chủ tịch quốc khu tuyên bố toàn bộ đại biểu đại diện cho dân đồng ý nhất trí đi theo đảng sẵn sàng bấm nút cho đặc khu III Tàu. Đây là bước "ta bấm là bấm cho dân - nào phải bấm cho Tàu".

8. Quốc khu đồng thuận thông qua luật ba khu. Dựa vào sự thỉnh cầu tâm huyết của các quân "nguyên", các lão thành kắt mạng, các trí thức của Mao, đồng thời thể hiện tinh thần lắng nghe, tôn trọng dân chủ, cũng như vì an ninh quốc phòng... các đồng chí lãnh đạo đã nhất trí đồng ý sửa đổi thời hạn cho thuê khu từ 99 năm xuống còn 98 năm.  Đây là bước "nhập khu" - 3 khu chụm lại nồng nàn nước Nam".

04.08.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo