Đảng CSVN đã "gắn liền với máu thịt" của nhân dân Việt Nam như thế nào? - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Đảng CSVN đã "gắn liền với máu thịt" của nhân dân Việt Nam như thế nào?

< A >
Danlambao - Trong diễn văn khai mạc kỷ niệm 85 năm thành lập đảng, Nguyễn Phú Trọng lấy xương máu của các đảng viên cộng sản để ca tụng "công lao của đảng". Nhìn lại máu thịt con người đã bị đảng CSVN phung phí và đối chiếu với thực tế của đất nước ngày hôm nay, chúng ta mới thấy được những gì mà tổ quốc Việt Nam đã phải trả giá cho sự độc quyền cai trị của bè lũ làm giàu trên xương máu nhân dân và "hào quang" quá khứ đầy chết chóc của dân tộc.

Theo Nguyễn Phú Trọng - "trong những năm 1954-1959, ở miền Nam có 466.000 đảng viên và những người yêu nước bị bắt giam, 400.000 người bị đưa đi đày và 68.000 người bị giết. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có gần 160.000 đảng viên hy sinh..."

Nguyễn Phú Trọng đã cố tình quên rằng trong cuộc xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa, đảng cộng sản đã đưa hơn 1 triệu thanh niên thiếu nữ Việt Nam vào chỗ chết ở chiến trường bên kia sông Bến Hải. Bên cạnh đó là 2 triệu thường dân miền Nam bị tử vong, hơn 200.000 người lính VNCH bị tử trận (theo Trang Bách khoa Toàn thư Anh Quốc Britannica và BBC (*).

Tất cả những mạng người đó, cho dù là đảng viên cộng sản hay không vẫn là những con người Việt Nam mà đảng CSVN đã đẩy vào chỗ chết để thực hiện nghĩa vụ mà chính TBT của đảng là Lê Duẫn đã tuyên bố "ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc".

Hơn 3 triệu con người Việt Nam đã hy sinh để ngày hôm nay đất nước Việt Nam như thế nào? Có lẽ đã quá nhiều, quá đủ, quá thừa để trả lời vì đã có hàng trăm ngàn bài viết nói về thực trạng của đất nước ngày hôm nay, cũng như những đảng viên cộng sản đã trở thành những bầy sâu, bầy chuột như thế nào.

Điều cần nói thêm là trong tất cả những "thành tích" máu đỗ thịt rơi mà Nguyễn Phú Trọng đem ra, tuyệt không có một đảng viên, người dân nào hy sinh trong những trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, chống Tàu cộng xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày hôm nay, đó là những cái chết... không có, hay không đáng được nhắc đến.

85 năm thành lập đảng... Nhìn lại, chúng ta biết chắc chắn rằng nếu không có đảng CSVN, nước Việt Nam cũng đã được độc lập. Chúng ta biết chắc rằng nếu không có Hồ Chí Minh đem lá cờ máu từ Tàu về, chủ thuyết cộng sản từ Nga về thì sẽ không có hơn 3 triệu nấm mồ vương vãi khắp chiều dài đất nước. 

Kỷ niệm 85 năm, đúng nghĩa của nó là kỷ niệm hàng triệu oan hồn Việt Nam đã chết bởi bàn tay của đảng cộng sản Hồ Tập Chương.___________________________________________

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.