Trung cộng lên hạng 2 trong bảng đầu tư tại Việt Nam - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Trung cộng lên hạng 2 trong bảng đầu tư tại Việt Nam

< A >
Bạn đọc Danlambao - Trung cộng đã qua mặt Nam Hàn và vượt lên vị trí số hai về quốc gia có tổng số vốn đầu tư tại Việt Nam. Với 721,7 triệu USD, Trung cộng đã tăng cường đầu tư vào Việt Nam qua hai cách: (1) bỏ vốn thực hiện dự án trong đó chú trọng đến các dự án sản xuất nhựa, xơ sợi; và (2) hoặc mua lại cổ phần doanh nghiệp của các công ty do người Việt Nam làm chủ.

Việc mua cổ phần doanh nghiệp của người Việt Nam là phương hướng xâm nhập để thao túng, hưởng được những ưu đãi dành cho công ty người bản xứ mà Trung cộng đã tiến hành nhiều năm qua tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hiện nay Singapore là quốc gia đứng đầu với tổng vốn đầu tư 881,6 triệu USD, Nam Hàn từ vị trí số 1 lọt xuống thứ 3 với tổng vốn đầu tư 637,1 triệu USD.

Tổng số tiền mà đầu tư nước ngoài bỏ ra chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017 để mua cổ phần các doanh nghiệp Việt Nam là 619 triệu USD, gấp 4 lần so với cùng khoảng thời gian của năm 2016. Trong số này Trung cộng chiếm chiếm 21,1% tổng số với 123 dự án tại Việt Nam và tiến hành 174 đợt mua cổ phần từ các công ty người Việt.

Tính đến nay, Việt Nam có 22.904 dự án đầu tư với với tổng vốn đăng ký là 297 tỷ USD được tiến hành tại 47 tỉnh thành phố. Bình Dương là nơi thu hút nhiều vốn đầu tư nhất với với tổng số vốn đăng ký là 791 triệu USD.

Bên cạnh sự gia tăng đầu tư và mua lại cổ phần các công ty Việt Nam, hiện có đến hơn 90% các dự án tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công) của Việt Nam do nhà thầu Trung Quốc nắm giữ.

24.02.2017____________________________

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.