Tội phạm tại Đồng Tâm - Dân Làm Báo

Tội phạm tại Đồng Tâm

Người Quan Sát (Danlambao) - Trong vụ Đồng Tâm, tuyên giáo và các quan chức đảng vẫn một mực vu khống người dân cướp đất của Bộ Quốc phòng. Người dân nào quyền uy đến độ đó? Ở dưới thể chế độc tài toàn trị này, làm gì có thể có chuyện một người dân an nhiên đến "cắm dùi" lên đất của quân đội và vô tư sống, canh tác đến ngày nay!?

Chúng ta thử nhìn lại toàn bộ vấn đề này.

Vào năm 1980, nhà nước thu 54 ha đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức để xây dựng phi trường quân sự Miếu Môn. Dự án này bất thành, đất bỏ hoang.

Vào năm 2007, Lữ đoàn 28 giao lại 6.78 ha trong số 54 ha đất nói trên cho nhà cầm quyền huyện Mỹ Đức. Lữ đoàn 28 chỉ giữ lại 47.3 héc ta đất.

6.78 ha đất này là mấu chốt của vấn đề.

Khi có được 6.78 ha đất này, các quan chức địa phương đã tiến hành những phi vụ sau:

- Tự “hoàn trả” lại cho người thân theo kiểu từ vài trăm mét vuông bị trưng dụng trước đây nay lại được hoàn lại nhiều ngàn mét vuông. Tức là chiếm đất làm của riêng.

- Phân lô bán cho người dân. Tức là kinh doanh đất và lấy tiền bỏ túi. 

Chính những hành vi sai trái này mà 8 đảng viên bị khai trừ, 1 cán bộ bị cách chức, 5 cán bộ bị cảnh cáo và 5 đảng viên bị khiển trách. Trong số này có Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Công an xã. Ngoài ra còn có 3 cán bộ bị truy tố là cựu Chủ tịch xã, cựu cán bộ Địa chính xã bị tạm giam và cựu Bí thư xã thì đang được tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Năm 2016 Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký kết biên bản hợp tác giữa UBND Hà Nội với Viettel để đẩy mạnh phát triển viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020. Thế là các quan chức Hà Nội ra ngang nhiên ra quyết định thu hồi lại 6.78 ha mà Lữ đoàn 28 đã bàn giao lại cho địa phương. 6.78 ha đất này dự trù giao cho Viettel với lý do đây là đất quốc phòng và phục vụ cho mục tiêu quốc phòng trong khi thực chất là cho mục đích kinh doanh!

Do đó, tội phạm vừa là các quan chức địa phương đã lấy 6.78 ha đất làm của riêng và bán cho dân. Thủ phạm cũng là các quan chức Hà Nội lẫn Viettel đã ngang nhiên "lấy lại" 6.78 ha đất mà quân đội đã bàn giao lại cho địa phương. Do đó họ đã ngang nhiên cướp những phần đất mà người dân đã bỏ tiền ra mua lại từ các quan chức địa phương.

20.04.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo