Trần "Ngu" Lịch: Nước nghèo không chịu nhận các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm thì chẳng lẽ nước giàu làm? - Dân Làm Báo

Trần "Ngu" Lịch: Nước nghèo không chịu nhận các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm thì chẳng lẽ nước giàu làm?

Tư nghèo (Danlambao) - "Trên đời có 4 cái ngu: Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu". Ở nước huề tiền sở hụi chó chê của đẻng ta có một cha nội tiến $ĩ ôm tới 5 cái ngu: làm mai cho Tàu, lãnh nợ của Tàu, gác cu cho Tàu, cầm chầu Tàu và cái thứ 5: ôm phân của Tàu. 

Phân đây vừa là "fund" vừa là "waste" - chất thải đó bà con!

Tên tiến $ĩ Trần Du Lịch có 5 cái ngu này, chỉ thua có mình đảng trưởng là giang hồ đệ nhất lú, từng là đảng biểu cuốc hội, hiện đang là thành viên của cái thứ gọi là Tổ tư vấn của chú phỉnh Nguyễn Xuân Phúc. 


Câu phát biểu hơi bị ngu trên được phát đi từ Hội nghị quốc tế "Diễn dàn Dệt may Việt Nam 2018" khi ông cố vấn cho chú Phỉnh trả lời về mối lo ngại hiểm hoạ môi trường của người dân khi đám ngoại quốc thay vì xây dựng công trình dệt tại nước của chúng thì nhào qua Việt Nam để xả ba cái đồ linh tinh chết người cho khoẻ và rẻ.

Quan niệm nghèo nên phải ôm phân của ông tiến $ĩ ngu này cũng là chủ trương đại ngu (chủ trương lớn) của đẻng. Cứ cái gì mà tụi nhà giàu hổng thích làm bên xứ chúng thì cứ vác qua đây. Dệt cũng được, than đá cũng xong, bu xít cũng ký. Mấy đứa tư bản như Hàn, Đài, Sing gì gì đó thì cho làm vừa vừa, ký giấy thuê bao đất đai khoảng chục năm. Còn anh cả vĩ đại đang ngồi trên chỏm đầu của Tổ Quốc xả phân xuống lúc thì rì rào, lúc thì đùng đùng thì đẻng ta có chủ trương lớn - trường hợp đặc biệt - ký cái rụp 99 năm cho đỡ tốn giấy, bút, mực. 

Mà đồng chấy tiến $ĩ này hơi phản động à nghe! Nước ta được đẻng lãnh đạo, nhân dân lãnh đạn mấy chục năm nay trong hoà bình, thống nhất mà sao lại nghèo cha nội!? Có dám cầm biểu ngữ đi xuống công viên Tao Đàn với hàng chữ "Nước ta nghèo, phải nhận các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm để... bảo vệ đảng" để thèng Tô Lâm nó sai côn đồ chính quy nó... Tao Đập cho một trận không? 

Ông cố nội không bằng cấp của tiến $ĩ chắc cũng đã từng dạy bảo thèng cháu rằng: đói cho sạch, rách cho thơm. Thèng cháu kiếm đâu được cái bằng tiến $ĩ, đứng cha nó trên mồ mã tổ tiên và phán bừa, phán ngu rằng: phân cũng sạch - c't cũng thơm!

29.06.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo