Sợ - Dân Làm Báo

Sợ

Phạm Thanh Nghiên - (Viết nhân lúc bực bội vì công an thường xuyên đến nhà làm rộn) 

Xưa ngồi nhà "Tọa kháng"
Chịu án bốn năm tù
Thêm ba năm quản chế
Đời có mấy ngàn thu?

Về nhà mới hơn tháng
công an đến bẩy lần
Bốn lần giấy triệu tập
Bắt lên phường: "dạ, thưa." 

Không đi vì tôi sợ
Giống như bé Phương Uyên
Nhỡ rủi ra gặp chuyện
Một đi lại không về. 

Rồi gán tội "lật đổ"
Tội"khủng bố", "chống Tàu"
Chính quyền này vốn xấu 
Vì chúng- bọn mọt sâu.

Đi tù ai không sợ.
Nhưng sợ thôi, không hèn
Làm đứa hèn mất nước 
Mang tội với quê hương.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo