Góp ý quăng hiến pháp - Dân Làm Báo

Góp ý quăng hiến pháp

Bẩm các cụ,

Phàm cái gì sử dụng được nhưng bất chợt hư hỏng mới nên sửa, còn những cái chưa bao giờ sử dụng được thì chỉ có quăng chứ sửa đổi cái chó gì. Hiến Pháp Việt Nam hiện nay chính là loại này. Đúng hơn thì phải gọi đó là hờ phờ, kẻo oan cho 2 chữ Hiến Pháp.

Trước hết, chẳng biết bị Tào Tháo rượt thế chó gì mà giả sư Dê Giữa Nước lại tương luôn một đống tổ bố trên đầu hờ phờ:

"Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.

Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.

Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Kinh!!!

Giả sư Dê tưởng nhầm hờ phờ là nhà vệ sinh công cộng chăng? 

Hiến Pháp là của dân tộc của quốc gia, chứ không phải là thằng nô lệ của bất cứ đảng phái hay chủ thuyết nào. Bởi thế ở đất nước 4 ngàn năm văn hiến này, bất cứ thằng nào cũng có thể ngồi chồm hổm trên cái hờ phờ. Người ta chỉ chăm lo làm cho đúng nghị quyết này nghị quyết kia nhằm kiếm chút cháo, mà phải là nghị quyết của đởm kia, nghị quyết của chính phủ thì chúng tương vào.

Nghị quyết là luật hay Hiến Pháp mà dân chúng sợ vãi tè ra thế? Cứ thế này thì lấy tuyên ngôn đảng Cộng Sản làm Hiến Pháp nước Việt Nam cho xong chứ sửa cái chó gì.

Bên trong hờ phở thì điều 1 chửi điều 2, điều 2 chửi điều 3, còn điều 4 thì chửi cha tất các các điều khác. Toàn những thứ tào lao không đâu không đũa. Cái hờ phờ này quy định những thứ mà cánh hàng rau hàng thịt vẫn thường xuyên thảo luận ngay giữa chợ. Sau đây là một vài thứ linh tinh tui tóm bừa trong cái hờ phờ ấy:

"Điều 40 - Nhà nước, xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; thực hiện chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Điều 41 - Nhà nước và xã hội phát triển nền thể dục, thể thao dân tộc, khoa học và nhân dân. Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao; quy định chế độ giáo dục thể chất bắt buộc trong trường học; khuyến khích và giúp đỡ phát triển các hình thức tổ chức thể dục, thể thao tự nguyện của nhân dân, tạo các điều kiện cần thiết để không ngừng mở rộng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, chú trọng hoạt động thể thao chuyên nghiệp, bồi dưỡng các tài năng thể thao.

Điều 42 - Nhà nước và xã hội phát triển du lịch, mở rộng hoạt động du lịch trong nước và du lịch quốc tế."

Hiến Pháp đây hả??? Có khác gì Hiến Pháp quy định mỗi cặp vợ chồng người Việt mỗi tuần chỉ được làm tối đa 2 nháy! Thể dục, thể thao, rồi du lịch... Bố Khỉ! Mấy thứ này thì liên quan chó gì đến Hiến Pháp nhể. Bọn này ruồi bu quá.

Hiến Pháp là cái nền căn bản đề người ta dựa vào mà xây dựng luật lệ điều hành xã hội. Quan trọng nhất của Hiến Pháp là cấu trúc chính phủ, mà cấu trúc này phải dựa trên 1 triết lý chính trị. Cái hờ phờ kia thì đek có triết lý chính trị nào hết, thế nên trong cái hờ phờ kia, nhà nước và chính phủ cứ như nước và cái của 1 nồi cám lợn mà thằng nấu cám lợn là đởm anh minh, đỉnh cao trí tuệ loài người. 

Sau đây là triết lý chính trị căn bản mà tất cả các nước văn minh đều dựa vào để xây dựng Hiến Pháp:

Nhân dân lập nên chính phủ (chứ đék phải đởm lập nên chính phủ nhá). Bởi tự nhiên, nhân dân sinh ra là có tất cả các quyền, tuy nhiên để bảo đảm trật tự xã hội, nhân dân phải hy sinh 1 số quyền. Bởi tự nhiên, chính phủ được thành lập mà không có quyền gì hết, chỉ có răng với dế, tuy nhiên để điều hành xã hội, người dân trao cho chính phủ 1 số quyền hành. 

Thế nên, người dân có thể làm bất cứ cái gì mà luật pháp không cấm; những gì pháp luật không đề cập, nhân dân có quyền làm tất. Còn chính phủ thỉ chỉ được làm những gì pháp luật cho phép; những gì pháp luật không đề cập, chính phủ không được phép làm. 

Từ đây ta thấy ngay sự cần thiết của Hiến Pháp và Pháp Luật vì không có chúng, chính phủ là thằng thất nghiệp, không có việc làm; còn người dân là những ông chủ mà không có đầy tớ, xã hội như 1 cuộc tranh chấp không có trọng tài. 

Haizzz... vẫn biết nói với bọn đầu trâu này khó lắm, nhưng vẫn hy vọng những lúc ngưng gặm cỏ, bọn chúng để cho cái đầu hoạt động 1 chút chăng. Được 1 số thằng hiểu luật thì bọn chúng quẳng hết vào tù rồi. 

Hehe... thế mới chó!!!
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo