Biện chứng về Điều 4 Hiến pháp CHXHCN Việt Nam - Dân Làm Báo

Biện chứng về Điều 4 Hiến pháp CHXHCN Việt Nam

Thanh Niên XHCN  (Danlambao) - Hiện nay dưới sự lãnh đạo sáng suốt của “đảng ta” đất nước đã đạt được những thành tựu rực rỡ tuy còn một số hạn chế khách quan, đặc biệt về phương diện ngoại giao ta đã đang xây dựng một "khối đoàn kết xã hội chủ nghĩa nhân dân tiến bộ thế giới" vững mạnh với người láng giềng đã 1000 năm đô hộ, lấn chiếm biên giới, bắt cóc, giết một số ngư dân ta vì hiểu lầm, chiếm hết vùng biển nước ta chỉ vì “chưa tìm được tiếng nói chung”...

*

Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. - (Trích điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ) 

Theo biện chứng, hủy bỏ điều 4 hiến pháp là sự thật hiển nhiên đúng. Cụ thể, nếu có một hay một số đảng khác thì đó chỉ là một nền để làm rõ hơn sự ưu việt tiến bộ (như Đảng cộng sản đã khẳng định) của "đảng ta" vì các đảng khác chỉ là một nhóm lợi ích, đại diện cho một nhóm người nhỏ bé với lợi ích cho nhóm hoặc những nhóm đó nên tất nhiên không tìm được sự ủng hộ của toàn dân tộc như “đảng ta”. Đây cũng chính là một cơ hội tuyệt vời cho bọn “phản động trong và ngoài nước được sự hỗ trợ của các thế lực thù địch” sáng mắt ra không còn ọ ẹ về tính cách mạng, sự lãnh đạo sáng suốt của “đảng ta” đã được nhân dân cả nước “tin yêu như một phần máu thịt của dân tộc”. Hơn thế nữa, đây là một cơ hội lớn cho các thế lực thù địch đặc biệt là “đế quốc Mỹ” nhìn thấy sự dân chủ, sự ưu việt của đất nước XHCN, tự hào với bạn bè năm châu về sự tin yêu tuyệt đối của tất cả các dân tộc Việt nam với “đảng ta”

Do hoàn cảnh khách quan trước đây điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, hậu quả chiến tranh nặng nề (chúng ta đã tạo nên một khái niệm mới về chiến tranh giải phóng dân tộc: là cuộc chiến giữa những người trong cùng đất nước theo những thể chế chính trị khác nhau. Miền nam theo chế độ cộng hòa được sự bảo hộ của Mỹ; miền bắc theo chế độ cộng sản được sự viện trợ của Xoviet - sau chiến tranh dân ta đã đồng lòng chung sức dưới sự lãnh đạo "sáng suốt của đảng ta" cày chết mẹ chết cha để trả nợ viện trợ vũ khí, khí tài, lương thực bằng cách xuất bán nông sản trả nợ cho Xoviet sau này là Nga), ta không thèm chơi (đây không có cấm vận cấm vét gì cả) với các nước Đế quốc độc ác, nên kinh tế trì trệ lạc hậu phần lớn là lỗi của quần chúng nhân dân kiến thức hạn hẹp, “đảng ta” chỉ “chủ quan duy ý chí”. 

Hiện nay dưới sự lãnh đạo sáng suốt của “đảng ta” đất nước đã đạt được những thành tựu rực rỡ tuy còn một số hạn chế khách quan, đặc biệt về phương diện ngoại giao ta đã đang xây dựng một "khối đoàn kết xã hội chủ nghĩa nhân dân tiến bộ thế giới" vững mạnh với người láng giềng đã 1000 năm đô hộ, lấn chiếm biên giới, bắt cóc, giết một số ngư dân ta vì hiểu lầm, chiếm hết vùng biển nước ta chỉ vì “chưa tìm được tiếng nói chung”. Xin nói thêm là sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của “đảng ta” và Chủ tịch nước, Tổng bí thư Đảng cộng sản anh em, Tập Cận Bình, điện đàm các vấn đề đã được làm sáng tỏ đó là một số phần tử quá khích “có yếu tố nước ngoài” kích động biểu tình chống lại sự đoàn kết hữu nghị anh em của hai nước đã được “đảng ta” chỉ đạo lực lượng công an giải quyết gọn, đặc biệt được sự chỉ đạo đồng ý của người anh em báo chí ta được phép gọi chính xác tàu thuyền tấn công ngư dân là tàu thuyền nước bạn China, chính thức bỏ từ “tàu lạ”, khuyến cáo ngư dân đánh bắt “at your own risks”. 

Về quốc nội “đảng ta” đã có thành công vượt bực cho ra hàng loạt PMU, Vinashin, Vinalines, Petrolimex, Vietnam airlines,... đầu tư rất hiệu quả. Chúng ta đã đầu tư rất có lãi điển hình như Vietnam Airlines, Petrolimex đầu tư hàng tỷ USD có lãi ròng hàng năm hàng chục ngàn USD, các tập đoàn làm ăn thua lỗ là do trình độ quản lý còn hạn chế do môi trường kinh doanh quốc tế không thuận lợi nhưng hậu quả đã được nhân dân ta đồng lòng gánh chịu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định điều đó vì “đảng ta” giao thì làm thôi chứ thiệt dân hại nước (lợi cho một số người) không có trách nhiệm của ai cả (tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc chính phủ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ chính phủ). Bên cạnh đó chúng ta đã lập được một số kỷ lục quốc tế như đường cao tốc đắt nhất (giá lao động thuộc nhóm rẻ nhất), nhanh hỏng nhất, nhiều lãnh đạo có bằng cấp mua nhiều nhất,... Chúng ta cũng mạnh mẽ lên án các đánh giá không khách quan trung thực của các tổ chức quốc tế đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định "tham nhũng là tất yếu của nhà nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH" qua bài diễn thuyết hết sức thuyết phục trẻ em. 

Tóm lại ngày càng khẳng định thêm sự lãnh đạo của “đảng ta” được nhân dân cả nước đồng lòng kiên định yêu “đảng ta”, yêu Chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần biện chứng và sự thật chân lý như trên, điều 4 hiến pháp là một cái cớ để bọn phản động và các thế lực thù địch chọc ngoáy, xuyên tạc sự lãnh đạo sáng suốt của “đảng ta”  Với tinh thần nhiệt huyết với đất nước, dân tộc, “yêu đảng yêu chủ nghĩa xã hội” đúng với tinh thần giáo dục chính trị đã được “đảng ta” giáo dục từ ngày tiểu học, thanh niên tiên tiến xã hội chủ nghĩa, tôi mạnh dạn yêu cầu và kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân cùng đồng sức chung lòng hủy bỏ điều 4 hiến pháp, cùng chung làm rạng danh sáng ngời “đảng ta”  lý tưởng xã hội chủ nghĩa muôn năm! 

Đôi dòng tâm huyết! _________________________________________

TB: Tôi cực lực phản đối cách gọi China hay Tàu là "Trung Quốc". Đó là hậu quả của ngàn năm đô hộ, của tư tưởng đại hán của bọn dã tâm Tàu từ xưa đến nay luôn dã tâm thôn tính các quốc gia lân cận theo bọn chúng là quốc gia trung tâm của thế giới. Bằng chứng là các nước phương tây gọi Tàu là xứ sở gốm sứ, China, trong khi các nước từng bị Tàu đô hộ luôn bị ám ảnh bởi "tung-khửa". Với tinh thần phản đối dã tâm bành trường của bọn Tàu, tôi tha thiết yêu cầu quý Blog phổ biến điều này đến toàn thể người Việt Nam trên toàn thế giới! 


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo