Tình hình thuỷ học của sông Mekong - Từ ngày 14 tháng 3 đến 4 tháng 4 năm 2016 - Dân Làm Báo

Tình hình thuỷ học của sông Mekong - Từ ngày 14 tháng 3 đến 4 tháng 4 năm 2016

Nguyễn Minh Quang, P.E - Dựa theo dữ kiện đăng tải trên website Mrcmekong của Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)), tình hình thủy học (mực nước và lưu lượng) ghi nhận được tại các trạm thủy học của MRC như sau:

Hình 1: Trạm thủy học ở hạ lưu vực sông Mekong [MRC]

1. Ở vùng thượng hạ lưu vực sông Mekong.

Nước xả từ đập Cảnh Hồng tiếp tục được ghi nhận tại các trạm Chiang Saen, Luang Prabang, Chiang Khan, và Nong Khai cho đến ngày 4 tháng 4.

Hình 2

Nước xả từ đập Cảnh Hồng cũng đã đến trạm Paksane vào ngày 2 tháng 4; tuy nhiên, lưu lượng được ghi nhận tại trạm nầy chỉ tăng khoảng 500 m3/sec, tức bằng ½ lưu lượng gia tăng ghi nhận được tại trạm Nong Khai. Như vậy, số nước xả thêm từ đập Cảnh Hồng (khoảng 1.000 m3/sec) đã bị mất một nửa trong đoạn sông Mekong từ Nong Khai cho đến Paksane.

2. Ở vùng trung hạ lưu vực sông Mekong 

Nước xả từ đập Theun-Hinboun tiếp tục được ghi nhận tại các trạm Nakhom Phanom, Thakhek, Mukdahan, và Savannakhet cho đến ngày 4 tháng 4. Nước cũng đã đến trạm Khong Chiam vào ngày 3 tháng 4 và trạm Pakse vào ngày 4 tháng 4. Lưu lượng tại các trạm nầy gia tăng khoảng 1.000 m3/sec, tức bằng số nước xả từ đập Theun-Hinboun của Lào.

Hình 3

3. Ở vùng hạ hạ lưu vực sông Mekong

Trong khi nước từ đập Cảnh Hồng và Theun-Hinboun chưa đến Cambodia, thì lưu lượng trong sông Mekong bắt đầu gia tăng tại Stung Treng vào ngày 6 tháng 3 và tại Kratie vào ngày 9 tháng 3. Số nước nầy có thể do Việt Nam xả từ các đập thủy điện trên Cao nguyên miền Trung, chẳng hạn như đập Yali. Nhưng khi tăng được khoảng 1.000 m3/sec, lưu lượng tại Stung Treng bắt đầu giảm vào ngày 14 tháng 3 và lưu lượng tại Kratie bắt đầu giảm vào ngày 16 tháng 3, có lẽ do ngưng việc xả nước. Nước được xả lại vào ngày 23 tháng 3. Dữ kiện cũng cho thấy lưu lượng trong sông Mekong bị mất khoảng 800 m3/sec trong khoảng từ Stung Treng đến Kratie.

Hình 4

Dữ kiện lưu lượng tại các trạm Neak Luong ở Cambodia và Tân Châu và Châu Đốc ở Việt Nam không được MRC công bố. Nhưng dữ kiện mực nước cho thấy, nước chảy qua Stung Treng và Kratie chưa được ghi nhận tại các trạm nầy.

Bảng phân tích nầy sẽ được cập nhật hàng tuần, sau khi MRC cập nhật dữ kiện thủy học sông Mekong và đăng tải lên website nêu trên.

4 tháng 4 năm 2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo