Chủ nghĩa Mác Lê-nin, chỉ có thể là môn học để lựa chọn, không thể bắt buộc - Dân Làm Báo

Chủ nghĩa Mác Lê-nin, chỉ có thể là môn học để lựa chọn, không thể bắt buộc

Ls Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành (Danlambao) - Mấy chục năm qua, nền giáo dục Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản liên tục tụt hậu, không sánh vai được với năm châu.

Trong nhà trường từ bậc trung học đến đại học và cao học, thậm chí cả học viện Phật giáo đều bắt buộc phải dạy môn triết học chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Từ Sài Gòn, luật sư Lê Công Định đã bình luận về việc này qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành:
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo