Đấu tranh - Dân Làm Báo

Đấu tranh

Lê Dủ Chân (Danlambao) - Tổ quốc đang lâm nguy, đất nước đang trên đường trở thành một nhượng địa của Tàu Cộng, dân tộc đang trên đường bị Hán hóa. Thực tế này đang từng ngày diễn ra trước mắt toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, ai ai cũng biết không cần phải bàn cãi. 

Trong thế kỷ này kẻ chủ mưu đưa nước ta, dân tộc ta đến tình trạng tồi tệ như hôm nay không ai khác hơn là đảng cộng sản Việt Nam, tập đoàn tay sai cho đảng cộng sản Tàu. Hai đảng cộng sản này chính là thù trong giặc ngoài của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Để Việt Nam có được độc lập, tự chủ, không bị sáp nhập vào nước Tàu, dân tộc Việt Nam không bị Hán hóa, để tiết kiệm xương máu cho con cháu chúng ta trong công cuộc đánh đuổi ngoại xâm giành lại đất nước trong mai hậu và để xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ và cường thịnh thì trách nhiệm khẩn thiết hàng đầu của chúng ta hôm nay là xóa bỏ bè lũ tay sai phản quốc Việt cộng đang tiếp tay với Tàu cộng xâm lược nước ta. 

Để xóa bỏ một đảng cầm quyền chuyên chính độc tài CSVN, con đường duy nhất mà người dân phải làm là ĐẤU TRANH và trên con đường đấu tranh đó vủ khí duy nhất mà người dân có được là tình yêu và lòng dũng cảm hy sinh cho tổ quốc, cho dân tộc và cho con cháu mai sau của mình. 

Tùy theo hoàn cảnh, khả năng, cá tính và vị trí (xã hội, địa dư) của từng người, cá nhân tôi tin rằng tất cả chúng ta, hơn 90 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước có thể tham gia đấu tranh để xóa bỏ đảng cộng sản Việt Nam ra khỏi vị trí quyền lực của nó bằng những cách thức sau đây: 

1- Tham gia đấu tranh trực tiếp công khai không bạo động 

- Tham gia phong trào tuần hành biểu tình ôn hòa mọi nơi, mọi lúc, dưới mọi hình thức bạn nghĩ ra được. 

- Tham gia phong trào đình công trong công sở, trong công ty quốc doanh, trong hãng xưởng bất kể của doanh nhân trong nước hay đầu tư nước ngoài, ưu tiên là các công ty, hãng xưởng của Tàu cộng. 

- Tham gia phong trào bãi thị trong thời gian ngắn hoặc dài tùy theo tình thế. 

- Tham gia phong trào bãi khóa, bãi trường trong thời gian ngắn hoặc dài tùy theo tình thế. 

- Tham gia phong trào không hoặc trì hoãn đóng thuế cho đảng và nhà nước cộng sản... 

2- Tham gia đấu tranh gián tiếp công khai không bạo động 

- Tham gia phong trào không quan hệ với thành phần công bộc của đảng cộng sản. Văn phòng bác sĩ tư từ chối không khám bệnh, văn phòng luật sư tư từ chối không bào chữa, thương nhân từ chối không hợp tác, làm ăn, buôn bán, công nhân từ chối không làm công, giúp việc cho thành phần này... 

- Tham gia phong trào tẩy chay những tổ chức giải trí do đảng cộng sản và nhà nước của nó tổ chức hoặc do tư nhân tổ chức nhưng có văn công, đảng viên đảng cộng sản biểu diễn. 

- Dựa vào hiến pháp, luật pháp của đảng cộng sản để chống cộng sản. Từ chối không thực hiện những yêu cầu trái với hiến pháp và luật pháp hiện hành của đảng và nhà nước của nó ban hành. 

- Trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày thường xuyên dùng lời lẽ ôn hòa, thân thiện phân tích, giải thích mối họa mất nước do đảng cộng sản đã và đang gây ra cho đất nước với những người đang còn tin vào đảng cộng sản như cha mẹ, con cái, anh em, bà con, bạn bè... để chuyển hóa tư tưởng của họ. 

- Tham gia phong trào không giao thương, phục vụ trên mọi lãnh vực, trong nhu cầu sinh hoạt bình thường với công nhân, du khách người Tàu tại nước ta. 

- Tham gia phong trào tẩy chay hàng hóa, sách báo, phim truyện quảng bá tư tưởng đại Hán của Tàu cộng đang lưu hành tại nước ta. 

- Tham gia phong trào tẩy chay cơ sở, hàng quán của người Tàu làm ăn tại nước ta... 

3- Tham gia đấu tranh trực tiếp chống khủng bố cộng sản 

- Tham gia các tổ chức vì dân diệt bạo, loại trừ bọn khủng bố nhân dân, đàn áp người yêu nước của đảng CSVN. 

- Tham gia các tổ chức phá hủy các cơ sở chứa chấp bọn khủng bố nhân dân của đảng CSVN. 

- Tham gia các tổ chức bảo vệ người yêu nước và gia đình của họ chống lại sự khủng bố của đảng CSVN. 

- Tham gia các tổ chức phá hủy các cơ sở hạ tầng của xâm lược Tàu cộng tại Việt Nam... 

Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nó phải biết rằng phương thức "đấu tranh trực tiếp chống khủng bố cộng sản" là hành động tự vệ chính đáng mà người dân Việt Nam bất đắc dĩ phải làm để bảo vệ sinh mạng, tài sản, tổ quốc và dân tộc của họ và đó cũng là hậu quả tất yếu không thể tránh khỏi của chính sách thô bạo, cai trị nhân dân bằng trấn áp và khủng bố do các người thực thi trên đất nước Việt Nam gần một thế kỷ nay. 

4- Vai trò đấu tranh của người Việt sống ở nước ngoài 

- Tố giác những hành vi vi phạm của đảng cộng sản và nhà nước CHXHCN/VN đối với những cam kết với quốc tế như bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công Ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà Việt Nam đã ký tham gia vào các năm 1977 và 1982. 

- Tố giác âm mưu xâm lược và bán nước của Tàu cộng, Việt cộng trước công luận quốc tế. 

- Tố giác tội ác của Việt cộng đối với nhân dân Việt Nam trước công luận quốc tế. 

- Tố giác những cá nhân, tổ chức gián điệp, cơ sở kinh tài bất hợp pháp của đảng cộng đảng Việt Nam tại nước sở tại với lực lượng công an cảnh sát tại nơi mình cư trú. 

- Tổ chức biểu tình hiệp thông với phong trào đấu tranh trong nước. 

- Thường xuyên liên lạc với các cá nhân, tổ chức đấu tranh trong nước để hổ trợ tinh thần, vật chất những nạn nhân của khủng bố cộng sản. 

- Tuyệt đối không về nước đầu tư, làm việc hoặc tham gia các sinh hoạt về chính trị, kinh tế, xã hội do đảng và nhà nước cộng sản tổ chức. 

- Hạn chế tối đa việc gởi tiền, thăm thân nhân trong nước. Không đi du lịch Việt Nam, Tàu. 

- Tẩy chay các sinh hoạt văn nghệ, giải trí do văn công hay nghệ sĩ cộng sản tổ chức tại nơi mình cư trú. 

Kính thưa quý vị và các bạn 

Không có cuộc đấu tranh giữ nước nào mà không có hy sinh, mất mát. Đất nước mà chúng ta đang sinh sống hôm nay, dân tộc, dòng máu mà chúng ta đang mang trong người hôm nay không phải là do hàng triệu triệu người Việt đã hy sinh mạng sống của mình từ ngày lập quốc đến nay mà có hay sao? 

Đối với những hy sinh và mất mát của cha ông chúng ta trong các đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn trong chiến tranh chống xâm lược của phong kiến phương Bắc, trong chiến tranh chống thực dân Pháp, trong chiến tranh chống bành trướng Bắc Kinh tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc thì thái độ bàng quan, nhu nhược của chúng ta hôm nay có phải là vô ơn, vô nghĩa, vô tình lắm không? 

Đối với những tai họa mà những người đứng lên đấu tranh và gia đình của họ đã phải gánh chịu để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân trước hiểm họa xâm lấn, đồng hóa của Tàu cộng hoặc để đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho người dân trong hơn 40 năm nay thì thái độ thờ ơ, vô cảm của chúng ta hôm nay có phải là quá là ích kỷ không? 

Có khi nào bạn tự hỏi: Bạn/công dân hạng 3, 4 của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa sẽ còn lại gì sau ngày Việt Nam bị sáp nhập vào lãnh thổ Tàu cộng? 

Có khi nào bạn tự hỏi: Bạn, con bạn, cháu bạn/công dân hạng 3, 4 của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa sẽ làm gì để sống sau ngày Việt Nam bị sáp nhập vào lãnh thổ Tàu cộng? 

Có khi nào bạn tự hỏi: Bạn, con bạn, cháu bạn/công dân hạng 3, 4 của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa sẽ bị hơn 1 tỷ 300 triệu người Hoa đối xử như thế nào sau ngày Việt Nam bị sáp nhập vào lãnh thổ Tàu cộng? 

Không cần phải đợi đến sau ngày đất nước bị sáp nhập vào lãnh thổ của Tàu cộng, không cần phải đợi đến lúc dân Việt bị Hán hóa, không cần phải tra cứu lịch sử để biết trước đây người Tàu gọi người Việt chúng ta là "Nam man", không cần phải tận mắt chứng kiến kiếp sống đọa đày của những dân tộc bị mất nước về tay Trung cộng như Mông, Hồi, Mãn, Tạng mà ngay bây giờ, ngày hôm nay bạn cũng có được câu trả lời cho những câu hỏi trên qua hoàn cảnh, kiếp sống của dân Việt Nam chúng ta tại các đặc khu kinh tế, hãng xưởng, khu phố, lãnh địa của Tầu trên đất nước ta... hoặc qua cung cách đối xử của công nhân, du khách người Tàu đối với người Việt Nam chúng ta ngay trên mảnh đất vẫn còn gọi là Việt Nam này. 

Đó chính là là lý do 90 triệu người dân Việt Nam phải đấu tranh hôm nay. 

18.07.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo