Để thực hiện mưu đồ Hán hoá Việt Nam của Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng không thể để Luật Đặc khu bị chết - Dân Làm Báo

Để thực hiện mưu đồ Hán hoá Việt Nam của Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng không thể để Luật Đặc khu bị chết

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Chúng ta cần duyệt xét một tiến trình dài, nhìn toàn bộ bối cảnh đất nước bị Bắc Kinh xâm thực mềm, lược duyệt lại những hành vi bán nước và làm nô lệ cho Tàu cộng của đảng CSVN từ đời trước đến đời sau, chúng ta sẽ thấy Đặc khu không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế. Nó là một bước lớn và là "chủ trương lớn" mà Bắc Kinh lẫn tay sai Ba Đình buộc phải có để đáp ứng và củng cố mưu đồ Hán hoá Việt Nam.

Nếu chỉ đơn thuần là kinh tế và nếu việc phát triển Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong như những "special economic zones" là một nhu cầu chính đáng, có lợi cho đất nước thì cũng không cần đến một đạo luật cho một đề án - dù là đề án lớn. Như nhiều quốc gia khác, trong việc phát triển khu kinh tế đặc biệt, những ký kết, giao kèo, thuê mướn chỉ cần theo đúng những quy luật hợp tác kinh doanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ lao động bản xứ... đã được định ra bởi luật pháp hiện hành. 

Nhưng Bắc Kinh muốn 3 địa bàn chiến lược nằm tại 3 miền Bắc Trung Nam của Việt Nam phải trở thành căn cứ địa lâu dài và muốn trói những ký kết trong tương lai bằng luật mới. Lý do là nếu không có những quy định mới bằng luật (tức là Luật Đặc khu) thì những ký kết tai hại cho Việt Nam có thể sẽ bị vô hiệu hoá (bởi những diễn biến, tác nhân không lường trước) vì nó vi phạm những quy luật hiện hành (trước khi có Luật Đặc khu.) 

Ba Đình đã tiếp tay với Bắc Kinh để có những toan tính từ lâu để từ đó cho ra đời Dự luật Đặc Khu. Khi quốc hội - cánh tay nối dài của đảng nhưng trên nguyên tắc lại là đại diện của toàn dân - thông qua Dự luật (với "sự góp ý của nhân dân"!) thì điều mong muốn của Bắc Kinh, chủ trương lớn của Bộ Chính trị CSVN xem như trở thành "ý chí" và "quyết định" của toàn dân. Sự hiện hữu của 3 Đặc Khu và những gì xảy ra sau đó giữa tay sai Ba Đình và tập đoàn bành trướng Bắc Kinh sẽ được duy trì và bảo đảm bằng luật. Nó không thể bị rút lại, xoá bỏ một cách tuỳ tiện với viện dẫn - đó là quyết định sai lầm của một "cựu" cá nhân lãnh đạo. 

Nhìn ngược quá khứ, Nguyễn Phú Trọng và bầy đàn thần phục Bắc Kinh chỉ cần áp dụng mô hình của Bô Xít Tây Nguyên, của Formosa Vũng Áng là tương đối đủ để biến một vùng của đất nước thành địa khu bất khả xâm phạm của Tàu. Nhưng bước "n" này đã hoàn tất. Bây giờ là giai đoạn cuối với bước "n+1" là Luật hoá Đặc khu. Mỗi bước phải tiến gần đến mục tiêu Việt Nam trở thành một tỉnh lỵ của Tàu. Kết quả sau cùng của âm mưu Hán hoá đó phải được bảo kê bằng LUẬT do chính "nhân dân Việt Nam" (bị đại diện bởi các đảng viên CS đang nắm Quốc hội) thông qua!

Với Luật Đặc Khu, Bắc Kinh và Ba Đình - kẻ chiếm nước người dâng nước sẽ không dừng lại Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Từng vùng, từng vùng... Luật Đặc Khu sẽ biến toàn cõi Việt Nam thành Đặc Khu của Tàu trong vòng 99 năm (hoặc vài năm ít hơn nhưng đủ dài cho một thế hệ người Tàu sinh sôi nảy nở và một thế hệ VN mới, lớn lên và quen thuộc với vòng tay "đặc khu của Tàu" như là chuyện thường tình ở huyện. Những gì xảy ra sau đó có lẽ người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) đang hiểu rõ hơn ai hết. 

Do đó, Ba Đình dừng thông qua dự luật Đặc Khu, trì hoãn không thảo luận là chỉ để làm nguội làn sóng chống đối của người dân lẫn một số cán bộ, đảng viên trong guồng máy đảng. Hành động hoãn thảo luận đã được dự trù trong phiên họp quốc hội tới cũng có thể xuất phát từ lo ngại sẽ có một cuộc biểu tình rộng lớn vào ngày "quốc khánh" 2 tháng 9. 

Nhưng Nguyễn Phú Trọng và thành phần thân Tàu đang thắng thế trong Bộ Chính trị vừa ra sức triệt tiêu những thành phần chống đối trong và ngoài đảng, vừa quan sát tình hình và cân nhắc, chọn thời điểm để dọn đường cho việc biến âm mưu đen tối dâng đất cho giặc thành một đạo luật chính danh. 

Không bao giờ có chuyện dừng đối với những tên trộm cắp và cướp bóc khi vàng bạc châu báu chỉ còn cách bàn tay một... ngón út! 

17.08.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo