Tâm sự cùng các bạn trẻ - Mất thứ gì là nguy hiểm nhất? Tâm sự như là một lời khuyến khích để tự mỗi con người lựa chọn. - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tâm sự cùng các bạn trẻ - Mất thứ gì là nguy hiểm nhất? Tâm sự như là một lời khuyến khích để tự mỗi con người lựa chọn.

< A >
Ngoc Diep Hoang - Trong nhiều hoạt động xã hội xuất hiện trong thời gian qua, tôi luôn cổ vũ và ủng hộ những hoạt động chống cường quyền tàn ác. Nhưng tôi tôn trọng hơn hết là những việc làm mà các bạn trẻ đã tung ra. Tại sao như vậy? Vì họ không có phục vụ cho bất kỳ đảng phái chính trị nào hết, vì những ý tưởng này đi thẳng từ trái tim của họ, và mọi nỗ lực, mọi hy sinh của họ đều là để cống hiến trọn vẹn cho mọi người trong cả đất nước. Vừa rồi, sau khi tìm hiểu rõ về "Chiến dịch Vận Động Nhân Quyền 2015", tôi nhận ra rằng đây cũng là một hoạt động của các bạn trẻ hoàn toàn độc lập đối với mọi đảng phái, mọi tôn giáo. Với tôi, có lẽ đây là một trong những hoạt động vô cùng giá trị. Việc vạch trần sự tồi tệ và gian manh của đảng CSVN đang đàn áp người dân và chẳng hề tôn trọng Nhân Quyền là một việc cần phải làm...

*

Với mức độ của mỗi cá nhân, đó là mất mạng sống. Nhưng ở mức độ rộng hơn như đất nước, thì có lẽ đó là mất nước, và vì vậy mà con người đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để giữ nước.

Nhưng nếu mình cùng nhìn lại lịch sử của thế giới, từ Do Thái mất nước mấy ngàn năm rồi có lại, và rất nhiều nước hết chia cắt đến sáp nhập nhau rồi lại chia cắt (chẳng hạn như Tiệp Khắc nhập thành Nam Tư, rồi sau đó lại chia ra thành Tiệp Khắc hiện nay và trở nên phồn thịnh, v.v... thì mình có thể lại thấy rằng... đất nước không quan trọng bằng... giữ văn hoá của dân tộc mình.

Rồi nếu mình cũng nhìn tới Mỹ, Úc, v.v... thì lại thấy các nước này là các vùng đất mới mà rất nhiều dân từ nhiều nước khác đến đây sinh sống và trở thành phồn thịnh, ... thì mình lại thấy thêm một điều rất lớn, đó lại là... giá trị của nhân phẩm và nhân cách của mỗi con người.

Tôi đã thấy rất rõ rằng, ở bất kỳ xã hội nào mà nhân phẩm và nhân cách của người dân được tôn trọng và thể hiện rõ ràng bằng những thể chế tôn trọng nhân quyền và phần lớn người dân trong xã hội đó biết tôn trọng nhau, biết thực hiện những điều tử tế cho nhau, thì xã hội đó trở thành phồn thịnh, không nhất định chỉ trong góc độ kinh tế (kinh tế vẫn cứ ổn định và đầy đủ) mà còn trong các lĩnh vực như an sinh xã hội, như giáo dục, văn hoá, như khoa học công nghệ, và ngay cả thể thao và sinh hoạt lễ hội chung.

Vì vậy, với tôi, việc giữ gìn và phát huy nhân phẩm và nhân cách của mỗi người trong chúng ta là điều tiên quyết. Không có phẩm hạnh này, thì đừng mong có một xã hội ổn định, an bình và ấm no, đừng mong có một đất nước phồn thịnh, cũng đừng mong có một dân tộc với nền văn hoá đẹp đẽ và đáng quý trọng.

Như tôi đã từng chia sẻ nhiều lần trước đây, ở mức độ cá nhân thì mỗi người có thể tự tìm hiểu và áp dụng để giữ gìn và phát huy nhân phẩm/nhân cách của mình.

Nhưng ở mức độ xã hội thì mọi người cũng phải cương quyết đòi hỏi và ngay cả đấu tranh quyết liệt để Nhân Quyền (ít ra là như bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của LHQ) được tôn trọng bởi hệ thống cầm quyền.

*

Trong nhiều hoạt động xã hội xuất hiện trong thời gian qua, tôi luôn cổ vũ và ủng hộ những hoạt động chống cường quyền tàn ác. Nhưng tôi tôn trọng hơn hết là những việc làm mà các bạn trẻ đã tung ra.

Tại sao như vậy?

Vì họ không có phục vụ cho bất kỳ đảng phái chính trị nào hết, vì những ý tưởng này đi thẳng từ trái tim của họ, và mọi nỗ lực, mọi hy sinh của họ đều là để cống hiến trọn vẹn cho mọi người trong cả đất nước.

Vừa rồi, sau khi tìm hiểu rõ về "Chiến dịch Vận Động Nhân Quyền 2015", tôi nhận ra rằng đây cũng là một hoạt động của các bạn trẻ hoàn toàn độc lập đối với mọi đảng phái, mọi tôn giáo.

Với tôi, có lẽ đây là một trong những hoạt động vô cùng giá trị. Việc vạch trần sự tồi tệ và gian manh của đảng CSVN đang đàn áp người dân và chẳng hề tôn trọng Nhân Quyền là một việc cần phải làm. Nhưng quan trọng hơn, tham gia trong chiến dịch này lại là một trong những việc làm tích cực, rõ ràng và cương quyết để giữ gìn và phát huy nhân phẩm và nhân cách trong mỗi người chúng ta.

*

Còn hơn "tự do", "dân chủ", với nhân phẩm và nhân cách, thì không một ai, không một nước nào, từ bên ngoài có thể bố thí cho chúng ta đâu. Ngay cả Thượng Đế.


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.