Phương pháp thuyết phục nào để buộc ĐCSVN tự đưa tay vả vào mồm? - Dân Làm Báo

Phương pháp thuyết phục nào để buộc ĐCSVN tự đưa tay vả vào mồm?

Hoàng Diệu  Chúng tôi là bạn đọc thường xuyên của Dân Làm Báo, Dân Luận, Đàn Chim Việt…, nhờ các phần mềm thống kê đọc giả như Flagcounter, Clustrmaps … mà các trang báo này cài trên trang chính mà mọi đọc giả đều có thể biết được số lượng đọc giả và từ quốc gia nào mà các đọc giả này đả truy cập tờ báo.


Hầu hết các bài viết của các tờ báo trên đều xoay quanh các chủ đề chính trị, xã hội, pháp luật, văn hóa… Vì không bị chi phối bởi và kiểm soát và kiểm duyệt bởi bất kỳ thế lực chính trị hoặc nhà cầm quyền nào cho nên nội dung các tờ báo trên tương đối phong phú đa dạng và khách quan cho nên ngày càng được sư tín nhiệm của đọc giả người Việt từ khấp nơi trên thế giới.

Trong số các tờ báo kể trên chúng tôi cũng rất mừng khi thấy tờ Dân Làm Báo nay có hơn 3 triệu đọc giả truy cập (trong đó hơn 2.38 triệu người từ trong nước) và ngày càng có thêm nhiều cộng tác viên đóng góp cho sự phát triển nhanh chóng của tờ báo này. Những con số trên cho chúng ta thấy rằng ĐCSVN bằng bất kỳ phương pháp gì cũng không thể bịt mắt và bịt tai mãi được người dân Việt Nam được trong kỹ nguyên thông tin toàn cầu này.

Với số lượng đọc giả rất đáng kể, các báo uy tín trên nếu sử dụng các công cụ thăm dò ý kiến trên Internet như (Poll Daddy, Micro Poll, Proprofs Polls…) để thăm dò ý kiến của hàng triệu bạn đọc của các các tờ báo trên về các vấn đề hệ trọng có thể ảnh hưỡng đến tiền đồ và sự tồn vong của tổ quốc Việt Nam. Kết quả của các chương trình thăm dò với trên hàng triệu đọc giả có thể làm bằng chứng thuyết phục để buộc ĐCSVN tự đưa tay vả vào mồm đối với những nhận định không cơ sở cũng như những lập luận dối trá của ĐCSVN.

Một trong những vấn hệ trọng đã làm rất nhiều người Việt Nam yêu nước quan tâm là không qua trưng cầu ý kiến của gần 90 triệu người Việt Nam, để thâu tóm quyền lực trong tay một nhóm lợi ích nhỏ đã ngông cuồng tự tiện đưa Điều 4 vào trong Hiến Pháp Việt Nam:

“Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Để biết được ý kiến của những quý vị đọc giả có phù hợp với vai trò mà ĐCSVN đã “tự phong”, chúng tôi xin trưng cầu ý kiến và mong nhận được trả lời của quý đọc giả qua câu hỏi sau đây:


Chúng tôi hy vọng rằng những tờ báo có số lượng đọc giả đông đảo phối hợp nhau tổ chức những cuộc thăm dò đối với những vấn đề hệ trọng khác ảnh hưởng đến sự tồn vong và tiền đồ của Việt Nam. Mong rằng đọc giả người Việt của các tờ báo trên không phân biệt tuổi tác, chính kiến, tôn giáo, hảy đồng tâm hợp lực hưởng ứng và nghiêm chỉnh và thẳng thắn trả lời các vấn đề thăm dò của các tờ báo trên đối với các vấn đề hệ trọng mà các báo đưa ra để trưng cầu quý đọc giả.

Kết quả của những cuộc thăm dò đó sẽ công khai và sẽ rất thuyết phục để “biểu kiến” những vấn đề trọng đại như vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, để hỗ trợ khí thế của các cuộc “biểu tình” của những người yêu nước tại Việt Nam liên quan đến vấn đề này. Với số lượng nguời đọc đáng kể, bằng phương pháp “biểu kiến” kể trên , chúng ta chứng minh cho các nhà yêu nước rằng họ không đơn độc trong việc đấu tranh để họ không cảm thấy lẽ loi.

Hãy buộc ĐCSVN tự đưa tay tự vả mồm khi họ tuyên truyền láo khoét, hoặc ngông cuồng tuyên bố nhưng vấn đề không phù hợp với khát vọng của người dân Việt Nam như: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.”

Hy vọng rằng với những kết quả thống kê có thể kiểm chứng và bằng các phương pháp suy luận trong thống kê và thăm dò, sinh viên, trí thức sẽ có những số liệu để chứng minh cho cả dân tộc và thế giới biết được bản chất gian xảo của ĐCSVN để chúng ta sẽ không thể tiếp tục:

1) Để một tên Đinh Thế Huynh lếu láo và lạm quyền mà nhân danh gần 90 triệu dân Việt Nam tuyên bố rằng “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng”;

2) Để ĐCSVN tiếp tục lừa cả thế giới mà nói rằng thiên đường XHCN là khát vọng của dân tộc Việt Nam trong khi thực tế người dân trong nước trong hơn 30 năm đã sống đày đọa trong một Xã Hội Chết Nghèo, Chết Ngu, Chết Nhát và Chết Nhục Việt Nam.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo