1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 45 năm đô hộ giặc Cộng... - Dân Làm Báo

1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 45 năm đô hộ giặc Cộng...

Nguyễn Dân (Danlambao) - Lịch sử đất nước VN, trải qua trên 4.000 năm, kể từ khi dựng nước - thời thưở Hùng Vương cho đến tận hôm nay - Một lịch sử oai hùng, dù trải lắm gian truân khổ ải, nhưng không thể bị tận diệt.

“Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có - Thế giặc mạnh, ta yếu, mà ta địch nổi, quân giặc nhiều, ta ít, mà ta được luôn...” (Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trải).

Dân tộc Việt Nam, một dân tộc chưa bao giờ yếu hèn, khuất phục. Đó là truyền thống bất khuất chống xâm lược tự ngàn đời để lại. Thì tại vì sao, hiện nay, nước Tàu Cộng không ngừng lấn chiếm mà ta lại khuất phục ươn hèn?

Câu hỏi không khó trả lời: Vì đất nước này, dân tộc ta đang dưới sự đô hộ của đảng CSVN.

Chủ đề bài viết trải dài lịch sử nước nhà thì quá xa, quá rộng. Xin chỉ được tóm tắt để đi vào ý chính: đảng CSVN, kẻ đô hộ dân tộc xuyên suốt 45 năm.

Nô lệ giặc Tàu:

VN - qua bao lần đổi thay quốc hiệu: từ Văn Lang, Việt Thường, Âu Lạc... dài đến sau này, trải qua trên 4.000 năm, lần lượt đã bị xâm lăng và nô lệ từ phương Bắc - nói chung là giặc Tàu - không biết bao lần bị chiếm, bị nô lệ. Và rồi dân tộc vùng vẫy chống xâm lăng, đuổi giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do, giữ yên bờ cõi xuyên suốt qua thời đại lịch sử.

Giặc Tàu đông, giặc Tàu mạnh, và giặc tàu tàn bạo ác độc khôn lường, và với dã tâm thôn tính, tiêu diệt một xứ sở nhỏ bé. Vây mà, vẫn không diệt được. Dân tộc vẫn tồn tại vững vàng.

Đô hộ giặc Tây:

Thời đại về sau, trước văn minh cơ khí, trước tham vọng chinh phục đô hộ từ khá nhiều cường quốc phương Tây, thực dân Pháp xâm chiếm và đặt nền đô hộ VN cả trăm năm (từ 1858...)

Một dân tộc cũng rất là thảm thương dưới gót giày quân xâm lược: bao nỗi thống khổ đọa đày, bao lầm than cơ cực, bao chết chóc khổ nghèo, dù rằng thực dân cũng xây dựng cho một đất nước lạc hậu trở nên phát triển với dụng tâm dễ bề thống trị dài lâu - thực dân Pháp rồi đến đế quốc Nhật - Vậy mà... quân xâm lược cũng bị đánh đuổi ra đi, dân tộc VN thu hồi độc lập.

Độc lập có lại được là do ai? Không ai ban phát, không ai rộng lượng cho không. Tình thế đã mang lại. Cũng từ sự lâu bền quật khởi, nhờ ý chí kiên cường, không yếu hèn, không khuất phục. Do nhờ cả một dân tộc vẫn luôn là bất khuất, vùng lên.

Người CS, nói chung là đảng CSVN, với tham vọng nhận làm tay sai cho cộng sản quốc tế, (thừa gió bẻ măng) xách động hô hào kêu gọi làm cách mạng dân tộc, đánh đuổi giặc Pháp để giành lấy độc lập tự do, như họ nói, là một luận điệu bỉ ổi, một cướp công trạng, công lao, và đặt vào đất nước, dân tộc (VN) một nền đô hộ mới, xuyên suốt ròng rã mấy mươi năm chưa dứt.

Đô hộ giặc Cộng:

Giặc Cộng đây là: giặc cộng sản Tàu và CSVN - một đảng được thành lập từ 90 năm trước đây (1930) - xuyên suốt cả gần thế kỷ, mang về và thực thi một chủ nghĩa ngoại lai, không ngừng gieo rắc khổ đau và tàn hại cả một đất nước, dân tộc.

Toàn dân VN đã nhận chịu không biết bao nhiêu là lừa phỉnh, dối gian, bạo tàn, ác độc. Sự ác độc cho đến bây giờ, được biết là: vô cùng khủng khiếp, tàn bạo ác độc vô vàn, vượt xa bao thời đại.

Nói mà chẳng sợ nói ngoa: xin được phần nào so sánh, liệt kê, dẫn chứng qua dòng lịch sử:

- Ngày xưa, nô lệ Tàu: Tàu bắt dân ta lên rừng, xuống biển tìm lấy của quí đem dâng nạp cho Tàu. Đày ải và bắt dân làm mọi thứ, cuộc đời khổ cực, lầm than, với đủ mọi thứ ác độc... Tuy nhiên, so với bao cái ác vẫn còn sơ khai, chưa tinh xảo, chưa giết cùng, diệt tận, chưa sưu tra tìm kết tội lý lịch ba đời, người dân vẫn còn kẻ hở mà trốn chạy, tồn sinh? Bây giờ, nhìn “tận diệt” của CSVN thì phải biết.

- Cũng ngày xưa, thời kỳ đô hộ Pháp - như đã nói - thực dân Pháp giết nhưng còn tha, bóc lột nhưng cũng còn có kiến thiết xây dựng (bằng chứng với bao công trình phát triển tồn tại đến ngày nay).

“Bản án chế độ thực dân Pháp” mà HCM phổ biến, có lẽ còn thua xa kết tội “Địa chủ ác ghê” (tội ác do đặt điều, bịa chuyện), để từ đó mà cứ cho chặt đầu không thương tiếc 172.008 người bị thác oan. Cũng không ngừng tại đó, mà 20 năm sau, hằng bao triệu người chết thảm thê khắp cùng đất nước.

- Vụ cướp đất ở “đồng nọc nạn”, dẫu sao cũng còn được xử lại để được minh oan, trị tội. Thời thực dân là vậy. Thời đô hộ CSVN, cướp đoạt, oan khiên khắp cùng đất nước. Có vụ nào được xét xử công minh? Không hề có!

- Thời Pháp đô hộ là: sưu cao thuế nặng. Đô hộ ngày nay: nhũng lạm khắp cùng.

- Thực dân Pháp khi xưa: bắt dân đi phu xứ người. Ngày nay: “xuất khẩu lao động”, “lấy chồng, làm điếm” nước ngoài - ai khổ hơn ai?

- Đô hộ thực dân Pháp là: bốc lột. Bây giờ là: cướp - cướp đêm, cướp ngày, cướp lớn, cướp nhỏ, cướp bằng chính sách: cướp đất đai, tài sản, cửa nhà, cướp tài nguyên, quặng mỏ... cướp sạch sành sanh mọi thứ. Ai bốc lột và cướp bóc hơn ai?

- Đô hộ thực dân là ác. Đúng! Ác kinh khủng, ác vô cùng. Nhưng rồi, CS ta chẳng những “ác” mà “gian”: gian dối, gian manh, gian lận, gian tham... Gian kinh hoàng, giang vô cùng tận - đã gian mà xảo - “Xảo” trong thời “đô hộ mới” là nói:“yêu nước thương dân”: Vì dân phục vụ, vì dân hy sinh để dân chết dần và bán nước.

- Lòn cúi, rước giặc (Tàu cộng) vào nhà để củng cố lợi quyền, để tiếp tục giàu có vinh sang, để giữ vững ngôi vị, và để cùng đô hộ, giết cả dân tộc.

Lời cuối:

Hỡi những người đang cai trị đất nước - hay đúng hơn là một đảng cầm quyền đang đô hộ dân tộc hiện nay - Qua trên 45 năm, từ ngày được gọi là “thắng lợi hoàn toàn” và thống nhất đất nước, các người cai trị bằng sự “đô hộ”.

Một đất nước, dân tộc do các người đô hộ: ác ôn và tàn độc gấp trăm lần đô hộ thực dân. Ngày hôm nay, đất nước, dân tộc đang trước đà tận diệt tiêu vong. 45 năm, các người đã tận thu hết sạch: cướp sạch, lấy sạch (và còn toa rập với Tàu để rồi... giết sạch). Một đất nước tan hoang, còn chăng là bao cảnh điêu tàn, tan tác (nhìn vào đồng ruộng hiện nay, nhìn vào biển đảo, sông ngòi...). Còn chăng là những xác thân, người dân đói khát đang vất vưỡn lê la kiếm sống từng ngày?

Các người vẫn cứ rắp tâm nhu nhược, yếu hèn, cúi lòn mong thỏa hiệp với kẻ thù truyền kiếp (Tàu cộng) để chuyển giao dân tộc biến thành nô lệ!

Biển Đông dậy sóng, quân giặc ngập tràn, các người đành phó mặc. Biên giới bỏ ngõ, kẻ địch lấn chiếm, các người thản nhiên - Thản nhiên để lo củng cố đảng, thản nhiên mà bán nước, hại dân...

Và... toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ phải làm gì? Bất khuất, vùng lên hay cam tâm khuất phục?

21.07.2020
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo