Đồ ăn ké! - Dân Làm Báo

Đồ ăn ké!

Tư nghèo (Danlambao) - Hồi xửa hồi xưa: "Mất mùa là tại Thiên tai. Được mùa là bởi Thiên tài ĐẢNG TA". Bi giờ: "Dính liền là tại thiên tai. Tách thành 2 đứa là tài đảng ta". Cái gì chớ quá giang, ăn ké thành quả người khác là đảng ta núm bờ oan. Hổng ăn ké thì sao có được 2 chữ "thiên tài" trong tự điển của đám bất tài vô tướng hở bà con!?

Mà Tư tui nhập đề lung tung hổng biết bà con có hiểu tui đang nói gì không hè!? 

Thì cái vụ "hậu ca mỗ" tách rời hai cháu song sinh Diệu Nhi - Trúc Nhi với đồng chí phó chủ tịt nước sôi Đặng Thị Ngọc Thịnh bò vô bệnh viện nhi đồng làm cho bé Diệu Nhi cảm động quá "nhoẻn miệng cười khi Phó Chủ tịch nước đến thăm" đó.

Thiệt tình hổng thấy có nước nào mà bác sĩ mỗ... đẹp xong là các lãnh đạo quốc gia xách đít tới ăn ké cũng rất đẹp như mấy đồng chí đảng ta.

Mà cũng thiệt tình luôn là hổng có nơi đâu có mấy đứa bưng bô ngon lành như làng tuyên láo đảng ta. Con nít sơ sinh nó cười, nó khóc, nó tè, nó ị thoải mái bất cứ lúc nào chớ biết mẹ gì mà "nhoẻn miệng cười khi Phó Chủ tịch nước đến thăm."

Lỡ ngay trong phút đầu lưu luyến ấy, bé Diệu Nhi giở trò phản động ị một bãi thì sao ta!?

Mà Diệu Nhi cũng quá hay, quá giỏi, quá tài. Mới 13 tháng mà nhìn lên một... đống người là nhận ra ngay cái mụ chình ình trước mặt là phó chủ tịt hội bán nước.

Cũng may đó là Đặng phó chủ tịt chớ nếu Hồ chủ tịt đội mồ sống lò mò vào ăn ké thành quả chắc đám bưng bô sẽ làm luôn một thiên phóng sự lâm ly bi đát: bé Diệu Nhi ngồi bật dậy vừa múa vừa hát bài "đem qua con mơ gặp béc hù..." thì bỏ bu!

Còn nếu cha nội thi nô Tố Hữu lò mò hồn ma bóng quế bay vào ăn ké thành quả của bác sĩ thì hổng chừng thần đồng Diệu Nhi chơi ngay một cú "tiếng đầu đời con gọi xịt ta lin" à nghe.

21.07.2020
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo