Đảng tha tội chết vì thịt 3X dai như cao su

Biếm họa Babui (Danlambao)
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum