Nhắm mắt ăn mày dĩ vãng - Dân Làm Báo

Nhắm mắt ăn mày dĩ vãng

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Sự đời có chuyện tréo ngoe. Một cái đảng vỗ ngực xưng tên là anh hùng, là tầm cao trí tuệ lãnh đạo toàn dân nhưng lại tạo điều kiện lấy lãnh thổ quốc gia mình làm nơi “thí nghiệm” vũ khí cho “thiên hạ”. Trên đầu thì pháp đài bay B52 của Mỹ, dưới đất thì phi đạn địa không Sam của Nga. Ở giữa thì nhân dân Việt Nam “lãnh đủ tang tóc.

Và cái chủ nghĩa “Anh hùng cách mạng” bắn rơi B 52 ấy nó mang lại một thành quả “thống nhất” rất ngoạn mục so với Hàn Quốc, một quốc gia cũng bị chia cắt:

- Hàn Quốc: Lượng dự trữ ngoại hối: 311,34 tỷ USD - GDP Thu nhập bình quân đầu người = 27.647 usd/năm . (IMF – năm 2008)

- Việt Nam: Lượng dự trữ ngoại hối: 20 tỷ USD - GDP Thu nhập bình quân đầu người = 2,784 usd/năm . (Bộ Tài Chính tháng 12/2012) .

Lãnh đạo CSVN bằng tầm cao trí tuệ của tư tưởng Lênin và HCM đã chỉ thị cho nhà nước CSVN lấp “khoảng trống chênh lệch” này bằng công sức, mồ hôi của 150.000 lao động Việt Nam trên đất Hàn Quốc. Quốc gia mà đang vui vẻ tự nguyện trả tiền mỗi năm hàng tỷ USD chi phí quân sự cho cái đám “lái B52” Mỹ ăn ngủ trên đất nước mình, để họ rảnh tay tiếp tục phát triển một nền kinh tế gọi là “kỳ tích kinh tế Sóng Hàn” mà CS/XHCN/VN phải cần ít nhất là 2 thế kỷ hoạ may mới bắt kịp!

 
Tượng đài “tầm cao Nga, Mỹ”. Tầm “cực thấp” thuộc vể CSVN


Giai cấp công nhân chủ lực của đảng bị xem như mặt hàng dưới chiêu bài xuất khẩu lao động. Đảng tôn vinh thành tích và khuyến khích làm “nô lệ” cho bọn Tư Bản đang “dãy chết” của giai cấp này.

Đây là thành tựu to lớn và “vĩ đại” mà “đảng ta” lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam theo tư tưởng sáng ngời của Lênin và Hồ Chí Minh đạt được .

Hoàng Thanh Trúc 
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo