Đảng, Quốc Hội và Hiến Pháp - Dân Làm Báo

Đảng, Quốc Hội và Hiến Pháp

Ngọc Ẩn (Danlambao)Hiến pháp do các đại biểu quốc hội làm ra. Đại biểu quốc hội do đảng tuyển lựa thì kết quá rõ ràng là hiến pháp do đảng CSVN làm ra.

92% đại biểu quốc hội là đảng viên đảng CSVN đã được Mặt Trận Dân Tộc Tổ Quốc sàng lọc kỹ lưỡng trước khi được phép làm ứng viên đại biểu quốc hội. Người dân chỉ có quyền bầu cho những đại biểu quốc hội do đảng đề cử. Thế là đảng cử và dân bị lừa đi bầu. Đảng CSVN vẫn tuyên bố (láo) quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước. Xin trích nguyên văn một phần lời phát biểu của đại biểu quốc hội Dương Thu Hương "Thế rồi, nhận xét về dân chủ xã hội có tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được nâng cao, dân chủ trong đảng được mở rộng. Thì tôi thấy, tôi không biết dân chủ trong đảng được mở rộng kiểu gì. Nhưng mà tôi vẫn cảm nhận rằng là cái dân chủ trong đảng vẫn là mất dân chủ nhất so với quốc hội. Và đấy, tôi nghĩ rằng mình là đảng viên, mà mình cũng không được đi bầu Tổng Bí Thư của mình, chẳng được là cái quyền gì cả ngoài cái quyền họp chi bộ hàng tháng để ngồi kể lể cho nhau nghe thôi." "nói chẳng ai nghe"

17A - Bà Dương Thu Hương: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11


Nguồn: Youtube

17B - Bà Dương Thu Hương: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11


Nguồn: Youtube

Quốc hội CSVN giống như buổi chợ chiều ế khách, các bà bán hàng rong và các ông đạp xe ba bánh ngồi tán gẩu chuyện thời sự. Chỉ khác ở chổ là các chị bán hàng rong và anh đạp xe ba bánh không được lãnh lương mà ngược lại còn phải đóng thuế để trả lương cho một nhóm bù nhìn do đảng dựng lên và gọi họ là Đại Biểu Quốc Hội.

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là người cầm đầu chính phủ và do đảng đề cử và đại biểu quốc hội bầu lên thì đúng là "đảng cử, đảng bầu." Thủ Tướng Dũng khi trả lời Đại Biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc đã xác định là ông "chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của đảng" và ông cũng cho biết "đảng của ta cũng là đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội."

Nguồn: Youtube

Cả Thủ Tướng và quốc hội đều là công cụ phục vụ cho đảng và đều nằm dưới sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của đảng CSVN. Thế thì hiến pháp do quốc hội soạn thảo cũng là một công cụ phục vụ cho quyền lợi đảng viên chứ không phục vụ cho quyền lợi dân tộc. Điều 4 hiến pháp đã và đang ngang nhiên nằm chình ình trong hiến pháp, đó là bằng chứng hiển nhiên là đảng hiếp dâm quốc hội khiến quốc hội mang bầu mà đẻ ra hiến pháp. Điều 4 khiến bộ hiến pháp CSVN trở thành hiến pháp của chế độ phong kiến khi tất cả quyền hành trong tay vua (đảng).

Nhìn danh sách các trí thức cò mồi dâng kiến nghị đòi sửa hiến pháp cho có vẻ dân chủ. Căn cứ theo lịch sử lừa bịp của đảng CSVN từ 1945 đến nay thì tôi đoán là BCT đã viết kiến nghị sửa đổi hiến pháp và ra lệnh cho ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao kiến nghị cho ủy ban sửa đổi hiến pháp với mục đích tuyên truyền. Tôi xin các ngài trí thức XHCN có đưa kiến nghị thì cứ đưa thẳng cho đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng chứ trao cho quốc hội thì có khác gì trao cho đảng?

Ở nước CHXHCN VN thì đảng là hiến pháp, là luật pháp và cũng là kẻ vi phạm cả hiến pháp và luật pháp. Khi đảng cướp làm luật thì hiến pháp chỉ là một công cụ của kẻ cướp. Cứ nhìn vào lịch sử của đảng CSVN từ thời Hồ Chi Minh cho đến nay thì bọn lãnh đạo chỉ tận dụng mọi sự gian manh để bóc lột và cướp của dân. Cải cách ruộng đất thì luật lệ của bọn CS đặt ra là chỉ có vài mẫu ruộng, một đàn gà và một con heo là đã bị đấu tố, bị xếp loại địa chủ bóc lột và bị tịch thu tài sản. Khi chiếm được miền nam CS đã ăn cướp bằng cách đổi tiền. Theo luật pháp của CSVN thì "cải tạo công thương nghiệp" là kéo cả đảng cướp vào nhà dân tịch thu tài sản, cướp nhà và đuổi họ lên kinh tế mới. Hiện tại thì đảng đang cướp đất của dân. Vàng lá bắt đóng dấu SJ của nhà nước cũng là một hành động cướp cạn của dân.

Còn ai có thể tin vào hiến pháp của một bọn người vừa ăn cướp vừa làm luật?

Còn ai có thể tin bọn Việt gian có thành tích lường gạt dân hơn nữa thế kỷ?

10-2-2012
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo