Mơ gặp Bác Hồ - Dân Làm Báo

Mơ gặp Bác Hồ

Uyển Thi (Danlambao) - Nhìn đứa cháu mới có 3 tuổi đi học mẫu giáo về cứ hát mãi bài đêm qua em mơ gặp bác Hồ râu bác dài tóc bác bạc phơ... em âu yến hôn đôi má bác... nghe mà thấy nổi da gà, tôi mới nói ai dậy cháu hát bài này, nó bảo cô giáo, tại cháu còn nhỏ không biết đó thôi chứ bác Hồ đã chết lâu lắm rồi, bây giờ cháu muốn hôn chỉ còn cái xác khô thôi, ọe ghê thế hả chú? đúng, không tin mai lên hỏi cô cháu coi. Thôi để chú dậy cho cháu bài hát mơ gặp bác Hồ hay hơn nhiều và tôi bắt đầu dậy nó hát. Bởi ghét cách nhồi nhé của cộng sản lời bài hát. http://www.youtube.com/watch?v=lRODxv5C0f8

Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
Chân bác dài bác đạp xích lô
Xe không thắng bác lao xuống hố
Đang đau đớn bác rên như chó
Bác làu bàu nói xe Liên Xô.

Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
Tay bác dài bác lái mô tô
Xe cua gấp bác lao xuống hố
Cơn đau đớn bác ta la ó
Bác càu nhàu nói xe quân ngô
Té vài lần chết cha tao luôn.

Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
Lăng Ba Đình một cái xác khô
Dân vây kín kéo lên khỏi hố
Em vui sướng vì em đứng đó
Đốt cụ Hồ cháy ra cho luôn
Đốt xác Hồ cháy cho em xem.Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo