Nguyễn Xuân Phúc là ai? - Dân Làm Báo

Nguyễn Xuân Phúc là ai?

Trời sinh 3X còn sinh thêm vô Phúc
Tội dân lành phải mang ách trên vai
Thằng này xuống thằng mô lên cũng rứa
Chỉ dân đen là khổ ải trăm bề

Phúc đầu niểng nên tâm hồn phản phúc
Diệt bá Thanh tới bến vẫn chưa vừa
Tình chấy rận cùng quê hương xứ Quảng
Chuyện tranh ngôi giành ghế có chi mô!

Há mồm sủa chống Mỹ chống tham ô
Nhưng tìm cách đưa vợ con quy mã
Tậu nhà đất chờ giờ G hạ cánh
Lương tiền hồ, qui tài sản tỉ... đô

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai
Bọn thù địch đừng có mà trù ẻo
Hạnh phúc là cờ Phúc Kiến trao tay
Nếu không phất lấy ai làm... thủ tướng?

Xem tướng mạo mà bắt hình tướng thú
Phúc cổ rùa chỉ giỏi rúc vào mu
Thượng đội hạ đạp, lắm mẹo nhiều mưu
Không hổ thẹn Phúc mặt trơ trán bóng!

Hãy lên mạng trang Chân Dung Quyền Lực
Search gia đình thủ Phúc sống ra sao?
Để cảm ơn thời @ còng internet
Đã lột trần tên hút máu nhân dân.


Babui
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo