71 năm dối trá và ngược đãi tôn giáo, tín đồ tôn giáo - Dân Làm Báo

71 năm dối trá và ngược đãi tôn giáo, tín đồ tôn giáo

Trần Quang Thành (Danlambao) - Cách đây 71 năm sau khi cướp được chính quyền, cái gọi là chính phủ lâm thời do cộng sản dựng lên trong phiên họp đầu tiên đã đề ra chương trình hành động 6 điểm. Ở điểm thứ 6 đề cập đến tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo. Suốt 71 năm cai trị đất nước những việc làm thực tế của họ đã đi ngược lại những điều họ cam kết.

Từ thành phố Huế, linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi đã đưa ra những sự thật chứng tỏ 71 năm qua cộng sản Việt Nam đã dối trá ngược đãi tôn giáo và tín đồ tôn giáo qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện.

Nội dung như sau – Mời qúi vị cùng nghe

(Youtube PV linh mục Phan Văn Lợi)

Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo