Bước đầu của văn hóa nô dịch - Dân Làm Báo

Bước đầu của văn hóa nô dịch

Đưa tiếng Hán vào phổ thông trung học
Đúng quy trình của mật ước Thành Đô
Bộ giáo dục đảng Ba Đình xã nghĩa
Sắp mở lò chuyên sản xuất thông ngôn

I love You nghe sặc mùi đế quốc
Sao sánh bằng tiếng Quan Thoại - Triều Châu
Madzê in, Phúc nổ chẳng ra gì
Ngộ ái Nị mới trường sinh bất tử

Văn hóa Tàu của ngàn năm Bắc Thuộc
Như mụ già phù thủy sắp hồi sinh
Dắt Khổng Tử giáo đầu tuồng nô dịch
Bóng Tập Cận Bình lẽo đẽo theo sau

Rước họa Hán vào nhà như cõng rắn
Sẽ có ngày chúng cắn chết Nguyễn Du
Rồi số phận của Bình Ngô Đại Cáo
Như sợi chỉ mành lủng lẳng treo chuông

Mai mốt đây về Đền Hùng giỗ Tổ
Phải theo lộ trình Mã Viện - Thoát Hoan
Ra Exit đầu đường Lê Chiêu Thống
Gặp lăng Ba Đình, đất nước tiêu vong

Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan đã mất
Nguyễn Phi Khanh sắp bị xóa tên đường
Lên Facebook xem Việt Nam còn hay mất
Không thấy chi, ngoài tường lửa Ba Đình

26.9.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo