Không thiết chế chính thể dân chủ là không thể có dân chủ - Dân Làm Báo

Không thiết chế chính thể dân chủ là không thể có dân chủ

Le Nguyen (Danlambao) - Ai cũng biết tư tưởng có trước hành động và những tư tưởng, hệ tư tưởng có giá trị lẫn không giá trị, phức tạp lẫn tương đối phức tạp được đưa vào hành động, được ứng dụng trong hiện thực đời sống loài người trong khoảng thời gian có lúc dài, lúc ngắn để khẳng định hoặc phủ định giá trị của nó mang.

Có những tư tưởng, tưởng chừng có giá trị như là chân lý tuyệt đối trên lý thuyết được nhiều thành phần xã hội cổ vũ, ủng hộ nhưng khi đưa vào hành động lại gây ra nhiều thảm họa cho cuộc sống và tư tưởng cộng sản là một điển hình của việc đánh giá sai lầm về giá trị tư tưởng trong tiến trình phát triển xã hội loài người.

Cũng có những tư tưởng thật sự có giá trị cho sự phát triển của cộng đồng nhân loại nhưng chạm phải bức tường chắn của quyền lực lẫn quyền lợi của giai cấp thống trị nên con người phải liên tục đấu tranh giành lấy đưa vào tổ chức cuộc sống và tư tưởng dân chủ đã rơi vào trường hợp như thế.

Dân chủ là tư tưởng nằm trong một chuỗi tư tưởng có giá trị đã bị giai cấp thống trị độc tài quân chủ, độc tài quân phiệt, độc tài cộng sản ngăn chặn, bóp nghẹt có tới hàng ngàn năm, cho đến khi nó được những bộ óc vĩ đại của nhân loại với ý chí, quyết tâm cao độ mới có cơ hội đưa vào hiện thực đời sống, hiện thực tổ chức nhà nước, xã hội qua cơ cấu thiết chế thành lập hiệp chủng quốc Hoa Kỳ vào những năm cuối thập niên 80s của thế kỷ 18.

Kể từ ngày Hoa Kỳ thiết lập thể chế chính trị dân chủ đầu tiên trên thế giới đến nay có hơn hai trăm năm đã trải qua nhiều sóng gió, thử thách và nó đều vượt qua một cách ngoạn mục như chuyện thần thoại, cổ tích. Thiết chế chính thể chính trị dân chủ Hoa Kỳ là bằng chứng chứng minh tổ chức cai trị dân chủ Hoa Kỳ có khả năng mang ấm no, tự do, hạnh phúc, xã hội công bằng, dân chủ văn minh tương đối để đa số người dân Hoa Kỳ vui vẻ chấp nhận và nhân loại đón nhận, chọn lựa nó. Mô hình tổ chức nhà nước dân chủ Hoa Kỳ là kiểu mẫu được nhân rộng ra cho hầu hết các quốc gia thực tâm theo đuổi việc thành lập nhà nước thật sự "...của dân, do dân, vì dân... tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân."

Qua thời gian tồn tại, phát triển, kiện toàn thể chế chính trị dân chủ giúp cho loài người xác định, chính thể dân chủ là một cơ cấu tổ chức luôn chuyển động, có khả năng điều chỉnh, cân bằng loại trừ những thói hư tật xấu tồn tại lâu dài trong xã hội và ngăn chận những phát sinh có chiều hướng xấu trong tiến trình xây dựng, phát triển xã hội - đất nước. Do đó khi quan sát tổng thể cơ cấu tổ chức nhà nước dân chủ chúng ta thấy có một số điều kiện nền tảng không thể thiếu đã giúp cho mô hình này trở nên hữu hiệu trong tổ chức cai trị, phát triển xã hội loài người gồm một số yếu tố căn bản như sau:

1) Hiến pháp là bộ luật mẹ, là bản văn giao kèo của lời hứa hẹn, cam kết, thỏa thuận giữa người dân với chính quyền về mọi việc liên quan đến quyền hạn, nghĩa vụ trong tổ chức cai trị, quản trị điều hành xã hội quốc gia.

2) Tam quyền phân lập gồm ba ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp hoạt động độc lập, không ngành nào có ưu thế, nắm giữ quyền lực tuyệt đối và mọi người từ dân thường đến lãnh đạo tối cao đứng đầu một nước đều bình đẳng trước pháp luật, đều bị luật pháp chi phối.

3) Đảng chính trị là có hai đảng chính trị hoặc nhiều hơn cạnh tranh với nhau để tranh lấy quyền lãnh đạo quốc gia trong khuôn khổ hiến pháp, luật pháp được xác định thắng thua qua cuộc phổ thông đầu phiếu bởi lá phiếu tín nhiệm của người dân.

4) Bầu cử tự do, phổ thông đầu phiếu là các đảng viên của các đảng phái chính trị, mọi công dân đủ tuổi trưởng thành không bị thiểu năng... ai cũng đều có quyền tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử theo thỏa thuận giữa chính quyền với người dân qua bản văn hiến pháp.

5) Truyền thông độc lập không nằm dưới sự lãnh đạo của đảng, nhà nước và chịu trách nhiệm trước luật pháp về những nguồn thông tin thiếu xác lẫn cố tình ngụy tạo, bóp méo xuyên tạc sự thật, định hướng dư luận để phục vụ cho ý đồ xấu của cá nhân hay phe nhóm.

Năm điểm then chốt nêu trên là năm điều kiện nền tảng không thể thiếu cho việc thiết lập, hình thành một nhà nước dân chủ của dân, do dân, vì dân và thiết chế nhà nước theo mô hình như thế mới có thể thực hiện được tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Bằng không những cam kết, hứa hẹn theo ý chí, theo cảm tính hoặc khuyến khích mọi người sống trong một quốc gia phải ý thức dân chủ, tin vào dân chủ như tín đồ tin vào niềm tin tôn giáo và không thực hiện tổ chức cơ cấu nhà nước theo khoa học để người dân thể hiện được quyền làm chủ, để các chính trị gia muốn gian cũng khó, muốn tham cũng không xong, cũng như các chính trị gia gian manh, tráo trở sẽ bị đuổi cổ khỏi quyền lực nhà nước...

Hứa hẹn dân chủ, hô hào dân chủ như cộng sản Việt Nam đang làm, là không thiết chế cơ cấu dân chủ theo năm điều kiện nền tảng nêu trên, là không thể có dân chủ! Đảng cộng sản Việt Nam vẫn viết hiến pháp theo ý chí của đảng độc quyền cầm quyền, nội dung hiến pháp không chuyên chở ý chí nguyện vọng của toàn dân, không thiết chế tam quyền phân lập, không phổ thông đầu phiếu chỉ có một đảng duy nhất thực hiện đảng cử dân bầu và không truyền thông độc lập. Truyền thông chỉ là tiếng nói độc quyền của đảng, nhà nước thì dân chủ cộng sản - thực chất chỉ là chiếc bánh vẽ phục vụ cho tuyên truyền nhằm lừa bịp những kẻ mù đảng, những đảng viên cộng sản, những người thiếu điều kiện, thiếu tự do tiếp cận với các nhà nước dân chủ tiên tiến thời hiện đại.

Để có được mô hình tổ chức cai trị của dân, do dân, vì dân ngày càng được hoàn thiện qua thiết chế cơ cấu tổ chức nhà nước theo nguyên lý "tự kiểm soát, tự cân bằng" để thực hiện quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân tương đối như ngày hôm nay. Tất cả là do sự đóng góp tư tưởng của nhiều bộ óc vĩ đại của triết gia, tư tưởng gia, chính trị gia của nhân loại từ lúc manh nha cho đến lúc được đưa vào thực hiện tổ chức quản trị, điều hành nhà nước và xã hội theo mô hình dân chủ.

Trong số các triết gia, tư tưởng gia, chính trị gia đóng ý tưởng về mô hình tổ chức nhà nước dân chủ cho đến việc góp phần công sức để hình thành thể chế dân chủ, hoàn thiện thể chế dân chủ có rất nhiều người từ vô danh đến hữu danh và có những câu phát biểu, những đoạn văn hay những sự kiện lịch sử liên quan đến dân chủ từ đông sang tây, từ cổ đại đến hiện đại được nhiều người biết đến, nhắc đến làm nền tảng cơ sở lý luận cho các bài viết về dân chủ, thảo luận, tranh luận về dân chủ như:

"... Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh... chính quyền muốn được chính danh phải được sự đồng thuận của người dân... sự thỏa thuận của dân với chính quyền là giao ước nền tảng của cai trị... Chính quyền vi phạm giao kèo đồng thuận với dân thì dân có quyền đứng lên lật đổ, làm cách mạng... Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng... trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc...”

Ngoài ra còn có nhiều sự kiện thể hiện quyền của người dân trong một vài nơi trên thế giới lúc chính thể dân chủ chưa ra đời, lúc mô hình cai trị quân chủ còn hữu dụng cho tổ chức xã hội loài người. Cụ thể như dân có quyền tham gia vào công việc đất nước qua việc người dân được nhà nước quân chủ thời Trần hỏi ý kiến "hòa hay chiến" trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông ở Điện Diên Hồng vào thế kỷ 12. Cũng như cùng với sự kiện nhà nước quân chủ Anh ra tuyên ngôn dân quyền cùng với việc thỏa thuận trên văn bản công nhận người dân được quyền chống đối, phản kháng chính quyền, lật đổ chính quyền nếu chính quyền vi phạm giao kèo cam kết với người dân, phản bội quyền lợi của dân vào thế kỷ 17.

Những lời tuyên bố, những sự kiện liên quan đến dân chủ trong giòng lịch sử nhân loại lúc chính thể dân chủ chưa ra đời, có trích dẫn lẫn không trích dẫn trong bài viết này, chỉ là ý niệm dân chủ, tinh thần dân chủ, nó chưa là thiết chế dân chủ, chưa là khát vọng dân chủ của loài người hướng đến ngày hôm nay. Nghĩa là ngày hôm nay nhân loại đang hướng về thiết chế chính thể dân chủ - một mô hình cai trị dù chưa hoàn hảo nhưng đã chứng minh được trong đời sống thực tiễn là nó đáp ứng được khát vọng tự do, dân chủ, nhân quyền của loài người thời cận lẫn hiện đại.

Có lẽ các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hiểu được phần nào giá trị dân chủ, biết được đòi hỏi dân chủ là không thể đảo ngược nên các thế hệ lãnh đạo cao cấp của cộng sản từ Hồ Chí Minh khi xưa cho đến lãnh đạo đảng hiện nay đều không ngớt ca ngợi, hô hào, hứa hẹn dân chủ trên đầu môi chót lưỡi, trên giấy như là kinh nhật tụng rất đặc thù cộng sản, dù ngôn ngữ dân chủ xưa và nay của cộng sản có khác nhau.

Những lời hứa hẹn, hô hào, ca ngợi dân chủ của các thế hệ lãnh đạo cộng sản Việt Nam có hai khả năng xảy ra: một là họ không hiểu gì về chính thể dân chủ; hai là họ cố tình lừa bịp người dân lẫn cán bộ đảng viên cộng sản có khát vọng dân chủ để bảo vệ lãnh đạo độc quyền của đảng, nhà nước cộng sản vì lợi ích phe nhóm cục bộ của họ. Do đó những cá nhân, tổ chức đấu tranh cho dân chủ lẫn lực lượng hậu bị cho dân chủ cần tỉnh táo để nhận ra những lý luận về dân chủ giả vờ lẫn dốt nát dân chủ của lãnh đạo, của tuyên giáo đảng cộng sản như:

"...Dân chủ một đảng, một đảng cũng thực hiện được dân chủ... dân chủ xã hội chủ nghĩa giải quyết được khủng hoảng chu kỳ... bác nói dân chủ là cho dân mở miệng... chính quyền làm hại dân thì dân được quyền đuổi chính quyền... nhân quyền, tự do, dân chủ là xu thế không thể đảo ngược...”

Ngày nay có nhiều người biết, chỉ có thiết lập chính thể dân chủ mới bảo đảm thực hiện được tự do, dân chủ, nhân quyền cho mọi công dân sống trong một quốc gia. Những lời hứa hẹn hay hô hào của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam về tương lai dân chủ ngoài cửa miệng và vẫn cố bám lấy cơ chế độc quyền thì cho dù lời kêu gọi dân chủ của họ có thực tâm đi nữa, cũng không thể đưa dân chủ vào hiện thực đời sống cũng như không thực hiện được "...tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân...” vì tự thân mô hình tổ chức cai trị cộng sản đầy mâu thuẫn, nhiều lỗi hệ thống.

Thế cho nên dưới mô hình tổ chức nhà nước cộng sản, chính thể độc tài cộng sản Việt Nam, ai cũng thấy thể chế này đã làm cho mọi mặt đời sống của người dân ngày càng tồi tệ, ngày càng tụt hậu so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực lẫn thế giới và hệ thống tổ chức nhà nước cộng sản Việt Nam ngày càng mục nát, bệ rạc với tham nhũng hoành hành, suy thoái đạo đức lối sống ngày càng nghiêm trọng không có lối thoát.

Nguyên nhân không phải tìm kiếm đâu xa bởi chính thủ phạm là nhà nước Cộng sản Việt nam chỉ có một đảng độc quyền lãnh đạo, tự làm luật, tự thi hành luật theo ý đảng, tự đảng cử dân bầu, tự ca ngợi dân chủ vạn lần hơn cùng với nhiều cái tự khác nữa. Chừng nào cộng sản Việt Nam còn "tự" hết mọi thứ thì dân chủ mãi mãi nằm trên đầu môi chót lưỡi của lãnh đạo cộng sản và trên các trang sách luật, bộ luật của đảng cộng sản Việt Nam làm ra, tàng trữ, phát tán...

Dân chủ chỉ trở thành hiện thực khi và chỉ là khi nào Việt Nam thiết lập được chính thể dân chủ và chính thể độc tài toàn trị cộng sản còn tồn tại ở Việt Nam thì tự do, dân chủ, nhân quyền sẽ mãi mãi là chiếc bánh vẽ không bao giờ trở thành hiện trên đất nước Việt Nam.

9.10.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo