Đồng chí Vũ Đức Đam Mê... sảng - Dân Làm Báo

Đồng chí Vũ Đức Đam Mê... sảng

Trường Sa (Danlambao) - Đồng chí thủ trưởng đã lú rằng: "Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa". Đồng chí Vũ Đức Đam lại mê sảng rằng: "Trong thời gian tới, chúng ta phải phấn đấu để người dân nào cũng có trong tay cuốn sổ theo dõi sức khỏe và được bác sĩ chăm sóc cho từng người dân như là bác sĩ riêng". Đứa lú, đứa láo... tiêu điều nước Nam!

Một đứa thì đường đi không đến. Một đứa thì đường đến không đi. Người dân hiện nay chỉ mong vào bệnh viện mà không phải vừa cầu thần chết tha mạng vừa khấn các thánh bác sĩ làm thủ tục đầu tiên nhè nhẹ, có chửi thì chờ sống lại hãy chửi, có chết thì không phải bó chiếu thò chân, bó chăn gánh về nhà. 

"Sổ tay và bác sĩ riêng"! Với khuynh hướng xuống hố cả nước này thì đến hết thế kỷ này bác sĩ chung cũng chưa có đừng nói đến chuyện riêng tư.

Ngày hôm nay, chưa nói đến hơn 90 triệu người dân - mỗi người có một bác sĩ riêng, mà chỉ cần có một Bộ trưởng Y tế đàng hoàng, tử tế, có trách nhiệm và khả năng đã là chuyện hoang đường.

Mỗi người có một bác sĩ riêng!? Chuyện này thực ra đã có. Mỗi người đó là một tên đầy tớ cướp chính quyền và lên làm cha thiên hạ. Bệnh nhân đặc quyền, đặc lợi này có một sổ riêng gọi là sổ đỏ.

Về phần người dân thì điều có thể xảy ra là mỗi người sẽ có một côn an riêng, một tay lúc nào cũng cầm cuốn sổ để theo dõi tình trạng "sức khỏe tâm lý" của công dân, tay kia cầm cái còng số 8 để "trị bệnh" cho những ai bị lâm chứng bệnh chống cộng là yêu nước.

Sau khi tưởng thú Nguyễn Xuân Phúc mơ giữa ban ngày về những Bill Gates Việt Nam thì bây giờ lại đến phiên phó thú Vũ Đức Đam lại nằm ngáy và mơ sảng vào lúc giữa trưa ở Ba Đình.

14.12.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo