Rô đi không dẫn Lú cùng - Dân Làm Báo

Rô đi không dẫn Lú cùng

Ông Cá-Rô hỡi Rô ơi
Thủy chung tình nghĩa nặng: lời Kim Ngân
Sự nghiệp Cắt Mạng trong ngần
Tắm chung biển máu mấy lần hiến dâng

Ông đi bỏ lại huân chương
Sao vàng lạc lỏng bụi đường rụng rơi
Huân chương củ Nghệ đâu rồi
Có treo trên mía dưới đồi cỏ khô

Ông đi bỏ lại cơ đồ
Chưa ăn gạo Việt cướp cào, tặng không
Đeo lưng tàn ác đèo bồng
Gieo bao đau khổ giữa lòng nhân dân

Di sản một nước lầm than
Xã hội chủ nghĩa điêu tàn ông ơi
Nửa vòng trái đất biển trời
Việt Nam đảng cộng góp giòi quốc tang

Quen ăn lông. Quen ở hang
Một bầy chuột cống sắp hàng khóc ông
Dân Cuba còn mía không
Nước tôi cạn kiệt xương rồng khắp nơi

Đảng ăn cướp, đảng ngồi cười
Đảng ông ăn cắp cùng loài sát nhân
Đạp chà căn bản nhân quyền
Cu ba, vẹm Việt chung thuyền trùng sinh

Ông về địa ngục u minh
Bao nhiêu xương sọ Ba Đình chia chung
Buồn trông một lũ ngợm khùng
Đảng tang, tang tịch. Tiệc tùng dân chơi

Tiễn đưa ông có bao người?
Vàng đuôi đỏ đít mọc mời phân ưu
Bye bye ông. Ghi sổ lưu: 
Thời đại rực rỡ đui mù nối đuôi

Ông xuống ngôi, ông chết rồi
Cộng Cu, cộng Việt ai người chôn chung?
Sao đi không dẫn Lú cùng
Kéo theo có phải tôi mừng tang chung

02.12.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo