Ai để mất Hoàng Sa? - Dân Làm Báo

Ai để mất Hoàng Sa?

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Hôm nay là Ngày 19 Tháng Giêng, những ai còn là người Việt - không phân biệt Bắc Nam - chưa bị Tàu hóa và đã nhận chân ra sự thật lịch sử hẳn đều ngậm ngùi thương tiếc tưởng niệm 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đà anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ bất thành Hoàng Sa đúng 43 năm về trước. Nhưng ai mới chính là những kẻ đã để mất hải đảo tổ quốc vào tay giặc phương Bắc xâm lăng?

“Ai mới chính là kẻ đã để mất hải đảo tổ quốc vào tay giặc phương Bắc?” Thực ra thì câu hỏi này hơi bị ngố, vì "còn ai trồng khoai đất này": Chính Mi và Đồng Phạm, nói trắng ra “vị chi là” hai tên Việt gian Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. 

Đó là khẳng định của Bá tước Đờ Ba-le, một người nước ngoài, nhưng vì thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, à lộn - sức mấy (yêu nước là yêu cnxh), bỏ đi tám- yêu vợ là yêu nước vợ Việt Nam. Tuy biết lên tiếng như thế là ngố, là thừa, vì đã có lời Vũ Trọng Phụng chép rằng, “Biết rồi khổ lắm nói mãi”, ai mà chẳng biết Hoàng Sa và Trương Sa mất là do “Chính Mi” Hồ Nghệ hay Hồ Hẹ thì cũng rứa, và Đồng Phạm xứ Quảng, nhưng vì thương bầy trẻ đầu Gà (Gô-loa) đít Tiên (Giao Chỉ), Bá tước họ Đờ buộc lòng lên tiếng.

Bầy trẻ chỉ nghe: vì Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã thua trong trận chiến ngày 19/1/1974, nên Hoàng Sa mới bị mất vào tay Tàu Cộng, tức mất Hoàng Sa là do “quân Ngụy”, nhưng chúng không biết được sự thật lịch sử rằng, chẳng những một mình Hoàng Sa mà cả Trường Sa không cần đánh đấm gì, cũng đã lọt vào tay giặc Bắc phương trước đó từ lâu. Bằng chứng là đây:

Trước Ngày 19/1/1974 rất lâu, Hồ Chí Minh đã khẳng định “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”; và Đồng Phạm tức Phạm Văn Đồng đã thừa lệnh “Bác”, xác nhận ‘Hoàng Sa và Trường Sa là của Chai na” bằng Công Hàm ngày 14/9/1958 .


Những kẻ đã “già không nên nết” rồi, chẳng chấp nhất làm gì. Nhưng đàn trẻ hãy biết lấy: Hoàng Sa mất đã mất vào tay giặc do Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng trước ngày 19/11/1974, ngày cách đây đúng 43 năm, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh chiến đấu đánh đuổi giặc xâm lược phương Bắc mà ngà nay “Đảng ta” gọi là “nước anh em, môi hở răng lạnh”.

Lạnh cái mả cha Cộng Sản nhà nó!
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo