Di sản Hồ - thành tích đảng - Dân Làm Báo

Di sản Hồ - thành tích đảng

"Di sản Hồ" để lại cho đời
Đem về nước chủ nghĩa tả tơi
Giết hại dân ngập tràn xương máu
Đọa quê hương rách nát tơi bời

"Di sản Hồ": Công hàm bán nước
Hoàng Trường Sa ký vội cho Tầu
Ải Nam quan, địa đầu, Bản Giốc
Thoắt chợp mắt đã mất còn đâu?

"Di sản Hồ" trồng người từ vượn
Không Tổ Tiên, Thượng Đế, Phật Trời
Không gia đình, chẳng yêu Tổ Quốc
Thuyết "tam vô" Hồ nhập tâm rồi

"Thành tích đảng" một phường Cướp Sạch(CS)
Đã tự khen vỗ ngực tuyên truyền
Cướp "Chính quyền" bằng những xảo ngôn
Lừa mị dân, gian tà dối trá!

"Thành tích đảng" cướp từng đợt một
Cải cách ruộng, lấy của giết người
Bắt con tố cha, ép vợ tố chồng
Bao thảm cảnh đầu rơi máu đổ...

"Thành tích đảng" kể sao cho xuể
Hại hiền tài, giết cả người ân
Nhân văn, Trí thức nhận cùm gông
Đốt sách hơn vua Tần độc ác

"Thành tích đảng" nghe thêm rùng rợn
Trồng người từ bẩy thập niên hơn
Trai hung hăng, đánh đấm tung hoành
Gái ham tiền, đem thân ra bán

"Thành tích đảng" bầy sâu nguy nạn
Đục khoét rỗng đất nước điêu tàn
Chưa vừa dạ, bán cả giang san
Di sản! Thành Tích loài ác quỷ
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo