Biến người thành lừa - Dân Làm Báo

Biến người thành lừa

Hạ Trắng (Danlambao) - UBND thành Hồ mới ban hành bản kế hoạch hành động nhằm “ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng trong nội bộ”, trong đó quy định các công chức sẽ phải ký cam kết không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ôi thôi, thế có nghĩa là hầu hết các đảng viên, các công chức trong bộ máy Nhà nước hiện hành đều đang tự diễn biến, tự chuyển hóa rồi, chứ còn gì nữa. Nếu không, thì cần gì “đảng ta” phải cuống quýt lên như thế. Nhớ hồi Triết đồng chí còn làm Chủ tịt nước, có lần đã thảng thốt lên rằng “xóa bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”. Thế rồi đến khi Trọng đồng chí lên làm Tổng bí, không kìm hãm được cơn sợ hãi, đã đăng đàn phọt- mô- sa những câu cười bể bụng như thế này:

“Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa… Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!… Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào?… Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì nó là cái gì?!… Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này”.

Đấy, chính vì được “các đồng chí quan tâm xử lý” nên mới có những thể loại cam kết không giống người như trên. Hay nói khác đi, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang làm một cuộc cách mạng vĩ đại là biến con người thành con lừa. Mà cũng không hẳn là lừa. Vì lừa không có tư tưởng, lừa không phải đảng viên cộng sản để mà bị quản lý suy nghĩ, quản lý tư tưởng.

Ơ hay, nhưng nếu các đảng viên, các công chức cứ cam kết, cứ ký nhưng vẫn cứ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì sao nhỉ?

Chẳng lẽ lúc ấy gọi điện thoại cho Lú đồng chí xin tư vấn.

Thế thì còn ra thể thống gì nữa.

19/4/2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo