Chuyện Mỹ Đức - Đồng Tâm - Dân Làm Báo

Chuyện Mỹ Đức - Đồng Tâm

Đừng ngu dại nghe theo lời Vẹm nói
Hãy mở mắt to mà xem xét Vẹm làm
Lời Tổng Thiệu không thua gì thánh phán
Đến cáo Hồ cũng phải phục lăn quay

Bọn lật lọng đảng Ba Đình khốn nạn
Chúng bây là một lũ quỷ ma vương
Khạc rồi liếm đũng quần dân vô tội
Nguyễn Đức Chung nghe dân nói đây này

Ai cầm bút rồi đưa tay ra ký?
Ai đổ thừa không con dấu chẳng linh thiêng
Chuyện khởi tố thuộc cơ quan pháp luật!
Thì ra Chung người của cõi ta bà

Toàn dân Việt học hoài nhưng chưa thuộc
Tết Mậu Thân rồi hiệp định Ba Lê
Vẹm ký kết xem như tờ giấy lộn
Thì xá gì chữ ký của Chung con

Cả Đồng Tâm đi theo đảng bị lừa
Lừa với ngựa được thuần cho đảng cưỡi
Ngậm hàm thiết nhìn trời xanh hí lộng
Thê thảm rồi dân Mỹ Đức - Đồng Tâm

Đồng Khô Cỏ Cháy 2017
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo