Lỗ vài chục ngàn tỷ - Tổng giám đốc vô can? - Dân Làm Báo

Lỗ vài chục ngàn tỷ - Tổng giám đốc vô can?

(Vì đã chót là Ủy viên Trung ương Đảng!)

Nguyễn Hoàng (Danlambao) - Mới đây, báo chí lề đảng đã đăng tải “Tại kỳ họp thứ 16, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và một số cá nhân.” Nhiều báo đã giật tít Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất bị đề nghị kỷ luật vì 'vi phạm rất nghiêm trọng...”, theo đó “Tại phiên họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này xác định các vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) là "rất nghiêm trọng, đến mức phải kỷ luật".

Kỷ luật nặng hay nhẹ, kỷ luật cách chức hay kỷ luật cảnh cáo? Thôi thì cũng còn có… kỷ luật!

Dư luận lạ thay với 2 ông nguyên là Tổng Giám đốc tập đoàn, lẽ ra bị tội nặng hơn cả thì lại chỉ… "kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc"!

Theo như “kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương” chúng ta thấy: “Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu ông Nguyễn Gia Tường - Tổng giám đốc Vinachem và ông Nguyễn Đình Khang - nguyên Tổng giám đốc tập đoàn "kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc" về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ; buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong quản lý vốn, tài sản, đất đai và đầu tư của tập đoàn... ” 

Kiểm điểm nghiêm túc là nghiêm đến đâu? Nghiêm như mấy chú gác ở lăng “Bác Hồ” là cùng chứ gì?

Rút kinh nghiệm sâu sắc là sâu đến đâu? Sâu đến đáy đại dương hay sâu đến thắt lưng quần của chị em?

Nghĩ mà ngán ngẩm!

1. Lỗ bao nhiêu?

Theo như “kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương” chúng ta thấy sơ sơ thua lỗ ở vài dự án đã là “Đối với dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình,… liên tục thua lỗ với số tiền trên 2.500 tỷ đồng.”, “Nhiều dự án Tập đoàn đầu tư không hiệu quả, trong đó có 4/5 dự án lỗ lũy kế trên 4.200 tỷ đồng.”, “Dự án DAP số 2 Lào Cai… Báo cáo đến hết tháng 6/2016, DAP số 2 Lào Cai đã lỗ 281 tỷ đồng.”, “Nợ vay của Đạm Hà Bắc hiện đã lên tới trên 7.000 tỷ đồng.”…12 dự án ngàn tỷ thua lỗ: 'Ông lớn' Dầu khí, Hóa chất vô địch

Sơ sơ như vậy thì số lỗ cũng đã là vài chục ngàn tỷ!

2. Lỗ như vậy thì những người điều hành đã được bao nhiêu tiền làm của riêng?

“kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương” không cho biết là “Tập đoàn Hóa chất Việt Nam” đã đầu tư bao nhiêu, nhưng với số lỗ là vài chục ngàn tỷ thì số vốn đầu tư sẽ là khoảng vài trăm ngàn tỷ! (Gồm: vốn tự có, vay ngân hàng, và dân, vay nước ngoài như kiểu Vinachem 'cầu cứu' Chính phủ khoản vay Trung Quốc 250 triệu USD (chỉ riêng 250 triệu USD đã = 5.500 tỷ đồng) 

Mà với lượng đầu tư khoảng vài trăm ngàn tỷ thì khoản 10% bên B phải trả lại bên A - theo luật ngầm rất nghiêm khắc ở Việt Nam – Như vậy, các sếp của “Tập đoàn Hóa chất Việt Nam” đã bỏ túi riêng vài chục ngàn tỷ!

Khoản 10% bên B phải trả lại bên A đã rất rõ ở Việt Nam suốt mấy chục năm qua! Số tiền bỏ túi riêng vài chục ngàn tỷ này – chắc chắn “ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên” không bao giờ được sở hữu một mình! Mà phải đem lên sổ sách (sổ đen) chia chác rất “đàng hoàng và minh bạch” theo từng chức vụ! Có chăng ông ta chỉ được phần hơn mà thôi!

3. Luật Việt Nam quy định thế nào mà khi thua lỗ thì các vị “Tổng Giám đốc” lại vô can?

Theo bài “nhiệm vụ chức năng, quyền hạn của Tổng giám đốc công ty Cổ phân ...” ta thấy tại: “Luật Doanh nghiệp, Chương IV - Công ty cổ phần, Điều 85. Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty” quy định “1. Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 2. Giám đốc (Tổng giám đốc) có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a) Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty; b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;”

Vậy đó, quyền hạn thì to tướng, mà khi thua lỗ lại vô can!


Vậy đó, quyền hạn thì to tướng, mà khi thua lỗ lại vô can!

4. Hai vị Tổng này không làm gì mà để “Chủ tịch Hội đồng thành viên” quyết tất cả nên chịu trách nhiệm một mình?

“kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương” đã chỉ rõ: “Đối với dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, mặc dù đã được các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn cảnh báo Dự án hiệu quả thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, song HĐTV và Tổng Giám đốc Tập đoàn vẫn trình cấp có thẩm quyền quyết định triển khai, dẫn đến Nhà máy liên tục thua lỗ với số tiền trên 2.500 tỷ đồng.” “HĐTV và Tổng Giám đốc Tập đoàn thiếu kiểm tra, giám sát để Ban quản lý dự án Đạm Ninh Bình”

Vậy đó, rõ ràng “và Tổng Giám đốc Tập đoàn vẫn trình”, “Tổng Giám đốc Tập đoàn thiếu kiểm tra” - ấy vậy mà khi thua lỗ lại vô can!

5. Hai vị Tổng này được bổ nhiệm ngoài giai đoạn kiểm tra?

Ông Tổng Nguyễn Gia Tường, chỉ có hơn 1 năm làm Tổng trong thời điểm kiểm tra, còn ông Tổng Khang thì sao?

“kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương” đã chỉ rõ: “Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát…” Nghĩa là thời điểm kiểm tra là “nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015”, vậy hai vị Tổng này được bổ nhiệm thuộc giai đoạn nào?

Tìm trên Google thì Tổng “Ông Nguyễn Đình Khang, nguyên Phó bí thư Đảng uỷ, nguyên Thành viên HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn; nguyên Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty” có lý lịch như sau “2003-2006 Ủy viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, 2006-2009 Ủy viên Hội đồng Quản trị Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, 2009-2014 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, 3/2014 được Ban Bí thư luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.” (Sơ yếu lý lịch Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang - Báo Hà Giang)

Vậy đó, ông Tổng Khang có 6 năm làm Tổng Giám đốc trong thời điểm kiểm tra, trước đó có 3 năm làm “Ủy viên Hội đồng Quản trị Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam”

Như vậy là ông Tổng Khang có 9 năm giữ trọng trách trong tổng giai đoạn 10 năm của thời điểm kiểm tra, vậy mà vô can?

Thật là chuyện chỉ có ở nước Cộng!

6. Ủy viên Trung ương Đảng nên được miễn tội?


Vậy đây không phải vùng cấm thì là vùng gì? Khi mà người ta biết được Ông Nguyễn Đình Khang được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam... theo đó cho biết “Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang để giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. ”

Vậy đây không phải vùng cấm thì là vùng gì? 

Ông Nguyễn Đình Khang – Nguyên là ai? Cũng như Trịnh Xuân Thanh, ông này chưa một ngày làm công tác chính quyền, công tác đảng ở cấp Xã, Huyện, Tỉnh hay Trung ương, nhưng đùng một cái cùng với Trịnh Xuân Thanh và 38 vị khác đã được Trung Ương điều đi luân chuyển, kiểu “Lãnh đạo tập đoàn được điều chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh - DVO ...”! Thế rồi, trong đại hội vừa rồi, từ vị trí quân xanh, ông này đã nhân lúc Trọng – Dũng phân tranh mà hưởng lợi, chễm trệ ngồi vào chức Ủy viên Trung ương Đảng – mà lẽ ra chức này là của đàn em Nguyễn Tấn Dũng.

Dư luận đặt câu hỏi: Nếu đến giờ ông Nguyễn Đình Khang vẫn chưa vào được Ủy viên Trung ương Đảng như kiểu Phó Chủ tịch tỉnh Trịnh Xuân Thanh thì ông này có thoát tội?

Thật là chuyện chỉ có ở nước Cộng!

1/8/2017

Viết từ Việt NamBình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo