Trang mạng Dân Làm Báo - Dân Làm Báo

Trang mạng Dân Làm Báo

Sáng thức dậy uống cà phê, lên mạng
Vào ngay trang Dân Làm Báo mỗi ngày
Bỏ thuốc lá, đâu còn gì để nghiện
Nhưng bây giờ lại nghiện báo lề dân


Dân Làm Báo luôn đưa tin nóng hổi
Có nhiều khi phải vừa thổi vừa xem
Đủ thể loại nào Văn, Thơ, Nhạc, Hoạ
Không quá lời... nơi "ngoạ Hổ tàng Long"

Dân Làm Báo qua 7 năm thử thách
Xứng đáng là tờ báo mạng lề dân
Khát vọng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
Sao đảng Vẹm cấm ngăn bằng tường lửa?!

Dân Làm Báo! hoan hô Dân Làm Báo
700 tờ báo đảng vứt cầu tiêu
Dân Làm Báo, Vẹm thường xuyên truy cập
Đủ nói lên chính nghĩa thắng gian tà

Sáng thức dậy… vào trang Dân Làm Báo
Thấy quê hương sao còn lắm đoạn trường
Dân tôi đứng cúi đầu trông rất tội
Sau lưng là Tàu - Vẹm dí A.K.

22/8/2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo