Nhân dân Đồng Tâm hạ quyết tâm chống giặc nội xâm tham nhũng và sẵn sàng đổ máu để giữ đất - Dân Làm Báo

Nhân dân Đồng Tâm hạ quyết tâm chống giặc nội xâm tham nhũng và sẵn sàng đổ máu để giữ đất

Trần Quang Thành (Danlambao) - Vào lúc 3 giờ chiều hôm qua Chủ nhật 3/9/2017 đại diện nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức - Hà Nội lại tiếp tục biểu thị quyết tâm kiên trì cuộc đấu tranh chống tham nhũng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đích danh đó là giặc nội xâm.

Cuộc họp khẳng định cuộc đấu tranh giữ đất của người dân Đồng Tâm đang đi vào giai đoạn quyết liệt nhất, thách thức nhất. Hội nghị đã thống nhất lập Biên bản để thông báo rộng rãi đến nhân dân trong ngoài nước, bè bạn trên thế giới.

“Từ ngày 3/9/2017 nhân dân xã Đồng Tâm tuyên chiến với bọn tham nhũng, giặc nội xâm.

Nhân dân xã Đồng Tâm sẵn sàng đổ máu để giữ bằng được đất của nhân dân ta.

Kẻ nào từ chính quyền, công an đến quân đội vào cướp đất sẽ bị tan xác.

Thà mất tất cả xã Đồng Tâm, còn một người cũng quyết chiến đến cùng”

Nội dung biên bản cuộc họp ngày 3/9/2017 đọc do đại diện ban tổ chức đọc như sau:

YouTube đọc biên bản cuộc họp
Trần Quang Thành
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo