Không đề - Dân Làm Báo

Không đề


Những đứa trẻ không có bè để đứng.
Đứa úp mặt xuống sông, đứa ngửa bụng lên trời.
Những bố mẹ ông bà kêu trời không thấu

Trời không thương riêng một phận người.
Đừng mơ có con thuyền Noah cho trẻ nghèo khi bão mưa và xả lũ
Mà thuyền Noah ở đâu đó gần thôi.

Thuyền Noah bị chiếm làm chiếc mảng có người kéo hai cán bộ
Đi xoa đầu người nghèo chết trôi
Thuyền Noah bị cướp giấu trong văn phòng đảng ủy
Phơi ra mồm miệng chân tay ba hoa đi cứu người nghèo.

Phật từ bi, Phật không trừng phạt một ai
Chúa nhân từ, Chúa chỉ đưa ra lời khuyên bảo
Chỉ có nhân quần 
Khi kết lại thành sóng dữ 
Cho ngày phán xử
Cuối cùng!

Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo