Thế nào là nhạt đảng khô đoàn - Dân Làm Báo

Thế nào là nhạt đảng khô đoàn

Trong đại hội đoàn lần thứ 11
Đủ 4 tên gồm Trọng, Phúc, Ngân, Quang
Chúng chường mặt cùng 1000 đại biểu
Nghe Trọng than về nhạt đảng khô đoàn

Chuyện đảng nhạt còn hơn là nước ốc
Kể ra đây nghề làm chổi nuôi heo
Nghề không vốn nhưng làm chơi ăn thiệt
Dại ngu sao cho thằng đảng xía vào

Nên Trọng phán nếu xa rời chính trị
Lăng có ngày thành hố xí 2 ngăn
Nói gì đến lâu đài và biệt phủ
Phải móc hầu, trả của lại cho dân

Cả cái đám đoàn khô như củi mục
Chùa Bà Đanh cũng vắng vẻ không bằng
Chỉ có mỗi Hồng vệ binh cờ đỏ
Đang ngo ngoe như ba khía gãy càng

Đoàn chết khô thì lấy ai nối dõi
Đảng nhạt rồi thì biết cậy nhờ ai
Thôi cứ đợi năm 2 nghìn 2 chục
Giao khó khăn này cho bố Tập tuỳ nghi

Này 4 triệu đảng viên, 6 triệu đoàn viên
Nếu đồng ý thì vỗ tay tán thưởng
Chia ngọt sẻ bùi cùng niềm vui cộng hưởng
16 chữ vàng cùng 4 tốt của Thành Đô.


Babui (Danlambao)


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo