Biệt phủ ở Vĩnh Lộc, Thanh Hoá - Dân Làm Báo

Biệt phủ ở Vĩnh Lộc, Thanh Hoá


Trông biệt phủ bọn mạo danh đầy tớ
Chẳng thua gì cung điện của nhà vua
"Trẫm" còn phải chào dạ thưa đồng chí
Huống hồ gì ông chủ của nhân dân

Nhìn cái cổng không thôi là muốn xỉu
Tiền trên trời rơi xuống chắc như mưa!
Rồng uốn lượn hoa văn thời phong kiến
Bức bình phong của cánh cửa thiên đường

Làm cách mạng dựng tường xây biệt phủ
Bầy vượn người trưởng giả học làm sang
Trông kịch cỡm lai căng văn hoá “lạ”
Đó mới là đẳng cấp của đảng ta

Thằng đầy tớ, chủ của ngôi biệt phủ
Mới chỉ là tên đại uý công an
Đảng Ba Đình còn triệu thằng… hơn thế nữa
Thì còn gì đất nước với quê hươngBình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo