Phúc và Cá - Dân Làm Báo

Phúc và Cá


Sau 2 năm biển miền Trung dãy chết
Chuột Ba Đình động ổ rút vô hang
Con đầu khất mới xuất đầu lộ diện
"Sự cố" này chắc phải có nguyên do

Đến Cửa Việt huyện Gio Linh, Quảng Trị
Phúc diễn tuồng cầm con cá giơ cao
Đảng đồng lõa cùng Formosa thông báo
Lò số 2 đang sắp sửa vận hành

Cá Vũng Áng nghe tin rơi nước mắt
Khóc phận mình, khóc cho kiếp ngư dân
Biển trong xanh, ai ngăn thành "bể khổ"
Sinh mệnh giống nòi chui qua Hán(g) Formosa

500 triệu, tiền đền bù thiệt hại
Đảng chia phần thành những gói mì tôm
Dù biển chết nhưng lưỡi bò vẫn liếm
Thì đâu còn Tổ Quốc để hồi sinh!Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo